Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2019. u iznosu od 1,143 milijarde kuna, što predstavlja najveći riječki proračun do sada.

Predstavljajući prijedlog proračuna, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako proračun obilježavaju u prvom redu velike investicije vezane uz projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, ali i osiguravanje viška prihoda u iznosu od 30 milijuna kuna godišnje u naredne tri godine za planirano pokriće manjka, a sukladno u rujnu usvojenom Planu mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke. Dok je proračun za 2019. godinu najveći, budući da se upravo u idućoj godini planiraju najveći infrastrukturni projekti vezani uz projekt Europske prijestolnice kulture, projekcije za 2020. i 2021. godinu su nešto manje.

Kako je pojasnio gradonačelnik, redovni prihodi planirani su na razini prošlih godina, no veliku razliku u odnosu na dosadašnje proračune predstavlja značajno povećanje sredstva na razini  tzv. pomoći, koji u 2019. godini iznose čak 250 milijuna kuna. Najveći dio tih sredstava odnosi se na osigurana sredstva iz EU fondova potrebna za realizaciju infrastrukturnih objekta vezanih uz EPK, potom pomoći inozemnih vlada kojima se financiraju projekti ustanova u kulturi, kao i  sredstva za daljnji nastavak realizacije energetske obnove javnih objekata. Na značajan iznos prihodovne strane proračuna utječe i planirano zaduženje za projekte vezane uz EPK, s obzirom na to da je potrebno osigurati vlastito učešće u EU projektima.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sa suradnicima

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sa suradnicima

Trećinu proračuna čine rashodi za kapitalne projekte

„Što se tiče rashodovne strane, proračun je planiran maksimalno racionalno, bez bitnih povećanja, osim na stavkama za koje imamo osigurane prihode. Nisu planirana povećanja za zaposlene, osim u dijelu koji se tiče dječjih vrtića, zbog potrebe novog zapošljavanja, preustroja vrtića i otvaranja novih kapaciteta te novog kolektivnog ugovora. Značajno su povećana sredstva koja se odnose na  subvencije trgovačkim društvima, a vezano uz projekt EPK. Naime, povećanje od 30 milijuna kuna namijenjeno je sufinanciranju tvrtke Rijeka 2020, koja provodi projekt EPK. Ostali rashodi su ostali na  istoj razini ili su neznatno smanjeni, kako bi osigurali višak na kraju godine potreban za pokriće manjka iz prethodnih godina,“ naglasio je gradonačelnik Obersnel.

Trećinu proračuna čine tzv. kapitalni rashodi za nefinancijsku imovinu u iznosu od 330 milijuna kuna, koji uključuju projekt revitalizacije kompleksa Benčić, od uređenja Dječje kuće, nove zgrade Gradske knjižnice Rijeka te pripadajuće javne površine, kao i dovršetka uređenja Upravne zgrade Šećerane kao novog sjedišta Muzeja grada Rijeke, uz obnovu broda Galeb, zatim nastavak ulaganja u energetsku obnovu dječjih vrtića, osnovnih škola  i muzeja, ulaganje u izgradnju cesta, komunalnu infrastrukturu, te gradska groblja, zatim uređenje poduzetničkog inkubatora Torpedo, Interpretacijski centar prirodne baštine i drugo.

Pojašnjavajući vlastite amandmane, koji su automatski postali sastavni dio proračuna, gradonačelnik je pojasnio kako je milijun kuna namijenjen dokapitalizaciji Riječke razvojne agencije Porin, uz pola milijuna kuna predloženih kroz rebalans gradskog proračuna za 2018. godinu, kako bi se Porin osnažilo za provedbu projekta Poduzetnički park Torpedo, odnosno uređenje novog poduzetničkog inkubatora u sklopu kojeg će poduzetnicima biti na raspolaganju 13,25 milijuna kuna vrijedna oprema.

Drugi se amandman odnosi na osiguravanje 100 tisuća kuna za pomoći obiteljima kojima, zbog nepovoljnih tržišnih okolnosti, poslodavci nisu u mogućnosti isplaćivati plaću, pa će tako u povodu božićno-novogodišnjih blagdana Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija osigurati radnicima brodogradilišta 3. maj poklon-bonove.

Nakon višesatne rasprave, proračun je usvojen s 22 glasa za (klubovi vijećnika SDP-SDSS-Laburisti, HSU-IDS, PGS, HNS i Liste za Rijeku – u sklopu kojeg je i vijećnik MOST-a Zvonimir Peranić – te  Mirjana Jukić iz Živog zida), 12 protiv (HDZ, Akcija mladih, Petra Mandić i Josip Kukuljan iz MOST-a, Veljko Balaban iz Živog zida) i jednim suzdržanim (nezavisni vijećnik Marinko Koljanin).

Gradsko vijeće podržalo proračun za 2019. godinu

Gradsko vijeće podržalo proračun za 2019. godinu

Vijećnici najviše raspravljali o projektu Europske prijestolnice kulture te autobusnom kolodvoru

U ime Kluba vijećnika HDZ-a Josip Ostrogović kazao je kako njegova stranka neće podržati riječki proračun za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, izražavajući bojazan da 2021. godine Gradu Rijeci, kada na naplatu dolaze podignuta zaduženja, prijeti bankrot. Ujedno je istaknuo kako je na stavki izgradnje autobusnog kolodvora u naredne tri godine osigurano nula kuna, a jedna od primjedbi odnosi se i na značajno smanjenje za potporu poduzetništvu u 2021. godini. Vijećnik Kristian Staničić (HDZ) naglasio je kako proračun nije razvojan ni utemeljen na realnim projektima koji bi poboljšali standard građana ili unaprijedili grad, dok je vijećnica Ivona Milinović (HDZ) istaknula kako nema povjerenja ni u istinitost ovako predloženog proračuna niti da će ga gradonačelnik moći realizirati.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je u državi u kojoj se stalno mijenjaju pravila financiranja jedinica lokalne samouprave, poput nedavno usvojenih izmjena koje se odnose na poreze, teško planirati godinu dana unaprijed, a kamoli za 2021. godinu. Ujedno je naglasio kako  2020. godine završava sedmogodišnja financijska perspektiva EU te stoga u proračunu nisu mogla biti planirana eventualna sredstva iz europskih fondova. Komentirajući projekt izgradnje autobusnog kolodvora, gradonačelnik je naglasio kako je Grad Rijeka uložio sredstva u kupovinu zemljišta, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te izradu projekta do građevinske dozvole, koja će biti izdana kada investitor iskaže svoje potrebe. Naglasio je kako se trenutno razgovara s nekoliko zainteresiranih investitora te napomenuo kako vjeruje da će do kraja ovog mandata kolodvor biti u poodmakloj fazi gradnje. Osvrnuvši se na iskazano nepovjerenje u njegov rad, gradonačelnik Obersnel je podsjetio da Vlada RH na čelu s Andrejem Plenkovićem ima povjerenja u gradsku upravu, kojoj je prije nekoliko dana za projekt EPK povjerila 35 milijuna kuna te planira izdvojiti dodatnih 35 milijuna kuna.

Vijećnica Tamara Martinčić istaknula je kako će Klub SDP-SDSS- Laburisti podržati proračun kojeg obilježavaju kapitalni projekti te koji dokazuje koliko gradska uprava ulaže napora u osiguranje dodatnih izvora prihoda. Istaknula je kako će iza projekta EPK, kojeg podržava i Vlada RH, ostati trajne vrijednosti, te napomenula da se podrška poduzetništvu ne može gledati samo kroz proračun Odjela za poduzetništvo, pogotovo što se kroz EU projekte uređuje Poduzetnički park Torpedo, dok je radna zona Bodulovo prijavljena za sredstva EU fondova, a i komunalna infrastruktura se uređuje i za poduzetnike. Naglasila je kako su predviđena i druga kapitalna ulaganja, poput novih POS-ovih stanova na Martinkovcu i Hostovom bregu, a spomenula je i sredstva planirana za poboljšanje kvalitete života građana, poput Socijalnog programa, naknade za novorođenčad, te programa u osnovnim školama, kao što su rano učenje informatike, program zavičajne nastave Moja Rijeka te izvannastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje. Istaknula je kako ne smatra da će se 2021. godine dogoditi apokalipsa, pogotovo zbog donesenog Plan mjera za pokriće manjka iz prethodnih godina, kao i na činjenicu da je po istraživanju Udruge gradova Rijeka prva među jedinicama lokalne samouprave po broju ugovorenih  projekata i visini ugovorenih EU sredstava. Gradonačelnik je podržao zaključak vijećnika Vedrana Sabljaka (Laburisti) da se u 2019. godini, sukladno mogućnostima proračuna, osigura dodatnih dva milijuna kuna za održavanje javnih i zelenih površina te dječjih igrališta, sve kako bi se poboljšalo održavanje grada kao priprema za 2020. godinu kada će Rijeka biti Europska prijestolnica kulture.

Nezavisni vijećnik Marinko Koljanin istaknuo je kako je proračun neuravnotežen, budući da se oko 300 milijuna kuna odnosi na projekt EPK, te izrazio nadu da 2021. godine neće biti apokalipsa, no istaknuo je svoju bojazan da će ovaj veliki projekt završiti nepovoljno za grad. Predložio je dva amandmana, istaknuvši kako će glasovati za proračun ako budu prihvaćeni njegovi amandmani. Sastavnim dijelom proračuna postao je njegov prijedlog da se sa 600 tisuća kuna financira postavljanje umjetne trave na otvorenom igralištu na Kampusu, dok je odbijen amandman kojim je predloženo da se izdvoje inicijalna sredstva za izgradnju šetnice od Kantride do Preluka u visini od milijun kuna. Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, ne prihvaćajući taj amandman, milijun kuna nisu dovoljna inicijalna sredstva za početak projekta koji je ukupno vrijedan oko 50 milijuna kuna te podijeljen u faze, od kojih svaka vrijedi oko 8 milijuna kuna, te stoga Grad Rijeka ne može ići u radove mimo građevinske dozvole koje su vezane uz faze uređenja. Nakon što je gradonačelnik jedan amandman prihvatio, a drugi odbio, vijećnik Koljanin je istaknuo kako prihvaća argumentaciju, ali da će kod glasovanja o proračunu biti suzdržan.

Vijećnik Hrvoje Burić (Bura) istaknuo je kako je dokaz načina na koji Grad Rijeka brine o gradskom proračunu činjenica da je Grad Rijeka izgubio 20 milijuna kuna na račun nenaplaćene komunalne naknade brodogradilištu 3. maj, dok je vijećnica Tamara Martinčić (SDP) istaknula kako smatra da Grad Rijeka ne bi trebao biti grobar ove riječke tvrtke. Burić je također istaknuo kako se u proračunu ne vidi nužno povećanje kapaciteta Dječjeg vrtića Rijeka, a gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako su u proteklih nekoliko godina  kapaciteti povećani za 650 novih mjesta, a u 2019. godini započet će se s planiranjem izgradnje novog vrtića.

Na prijedlog proračuna podneseno više vijećničkih, ali i gradonačelnikovih amandmana

Na prijedlog proračuna podneseno više vijećničkih, ali i gradonačelnikovih amandmana

Dio vijećničkih amandmana prihvaćen, dio odbijen

Vijećnik Tihomir Čordašev (Klub AM – Živi zid) istaknuo je kako ovaj proračun predstavlja kontinuitet SDP-ove politike neispunjenih obećanja i neproduktivnog rasipanja prihoda, zbog koje grad već tri desetljeća stagnira a sada i grca u dugovima. Istaknuo je dio neispunjenih obećanja, od centra mladih u Harteri preko radne zone Bodulovo do autobusnog kolodvora. Kao jedan od razloga neprihvaćanja proračuna izrazio je i skepsu u dinamiku realizacije projekta EPK, na što je vijećnica Martinčić (SDP) naglasila kako su procedure javne nabave, pogotovo u dijelu uređenja kompleksa Benčić koji se financira iz sredstava Urbane aglomeracije Rijeka, dugotrajne. Amandman Kluba vijećnika AM – Živi zid, koji se odnosio na povećanje sredstava za čišćenje slivnika, odbijen je zbog nezakonite forme.

Vijećnik Čordašev predložio je amandman kojim bi se sto tisuća kuna namijenilo za podmirenje troškova izrade i održavanja portala na kojem će se objavljivati svi ugovori koje Grad sklapa s primateljima proračunskih sredstava, a u cilju osiguranja transparentnosti poslovanja gradske uprave i administracije. Gradonačelnik Obersnel odbio je amandman, istaknuvši kako su na portalu www.rijeka.hr te na portalu otvorenih podataka već odavno dostupni ugovori, posebice što se tiče javne nabave, i to u većem obimu nego što je to zakonska obveza.

Vijećnik Vedran Vivoda (Akcija mladih) predložio je za 500 tisuća kuna povećanje sredstava za održavanje javnih, pogotovo zelenih površina, koje izgledaju zapušteno i nepravovremeno pokošeno, a na uštrb čišćenja javnih sanitarnih čvorova, što nije prihvaćeno. Također, nije prihvaćen niti njegov amandman da se za 300 tisuća kuna povećaju sredstva potrebna za vraćanje srednjovjekovnog zida na Klobučarićev trg, no gradonačelnik je pojasnio da za vraćanja zida na njegovu izvornu poziciju prepreka nije bio nedostatak sredstava, već traženje adekvatnog tehničkog rješenja.

Vijećnica Tea Mičić Badurina istaknula je kako će Klub PGS-a podržati proračun, budući da se njihovi prioriteti, a to su revitalizacija kompleksa Benčić, komunalni prioriteti u mjesnim odborima te daljnji razvoj poduzetništva, mogu iščitati iz prijedloga proračuna.
„Logično je da je proračun vezan uz EPK, i da je nužno planirano zaduživanje da bi se mogla povući EUsredstva za njegovu realizaciju. Ići će na uštrb nekih aktivnosti, no činjenica je da veliki gradski projekti sada moraju biti prioritet. Također, važno je da se svake godine osigurava po 30 milijuna kuna za pokriće manjka iz prethodnih godina,“ kazala je Mičić Badurina.

Vijećnik Danko Švorinić istaknuo je kako je se stavovi Kluba vijećnika Liste za Rijeku nisu značajno promijenili u odnosu na proteklu godinu te najavio kako će podržati proračun postanu li njihovi amandmani sastavni dio proračuna. Kako zbog financijskog stanja i ranije preuzetih obveza postoji mali manevarski prostor za izmjene proračuna, naglasio je vijećnik Švorinić, amandmani nisu megalomanski i pokazuju da se i s manjim sredstvima mogu napraviti pomaci. Kroz četiri amandmana predloženi su pilot-projekti – uvođenje modela poticanja darovite djece kojim bi se u riječkim odgojno-obrazovnim ustanovama povećao obuhvat nadarene djece, potom osiguravanje sredstava za financijske poticaje najuspješnijim startup projektima razvijenim u Startup inkubatoru Rijeka, koji rezultiraju otvaranjem tvrtke ili obrta sa sjedištem u gradu Rijeci, kao i dva kulturna projekta, i to objedinjavanje radova umjetnika Romola Venuccia i izrada izvedbeno-interpretacijskog plana za projekt promocije kulturne baštine Molo longo – riječki đir. Također, Lista za Rijeku predložila je i dva zaključka – da se, u skladu s mogućnostima proračuna, osiguraju sredstva za izradu projektne dokumentacije za uvođenje javne rasvjete između Pulca i Drenove te za realizaciju projekta multimedijalne knjižnice za potrebe djece s teškoćama u razvoju.

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat

Jedan se amandman Liste za Rijeku poklapao s amandmanom Odbora za nacionalne manjine, na čijem je čelu vijećnica Ivona Milinović. Naime, Lista za Rijeku amandmanom je predložila povećanje sredstva za programske aktivnosti vijeća nacionalnih manjina za 185 tisuća kuna kako bi se doprinijelo njihovom kvalitetnijem radu, dok je Odbor za nacionalne manjine predložio povećanje od 195 tisuća kuna.

Gradonačelnik je prihvatio i amandman vijećnice Živog zida Mirjane Jukić, kojim je osigurano dodatnih 200 tisuća kuna za uslugu dodatne psihosocijalne pomoći korisnicima nužnog smještaja i beskućnicima kao posebno socijalno ugroženim kategorijama građana.

Petra Mandić je u ime MOST-a istaknula kako neće prihvatiti proračun, smatrajući ga nerealno planiranim, dok je vijećnik MOST-a Zvonimir Peranić , koji je inače član Kluba vijećnika Liste za Rijeku, istaknuo je da drugi dio MOST-a smatra, kako od glasovanja za proračun za 2018. godinu, do glasovanja danas nisu nestali razlozi zbog kojih je MOST glasovao za ovogodišnji proračun, što se u prvom redu odnosi na projekt EPK.

Vijećnica HNS-a Morana Jokić istaknula je kako je EPK neodvojiv od ovako predloženog proračuna te da treba biti svjestan odgovornosti vijećnika za usvajanje proračuna za 2019. godinu, a na podršku proračunu pozvao je u ime kluba vijećnika HSU-IDS vijećnik Mate Tomljanović.

U završnoj raspravi u ime kluba vijećnika Am – Živi zid vijećnik Tihomir Čordašev istaknuo je kako je gradonačelnikovo podržavanje amandmana obmana, istaknuvši kako je HNS protekle godine podnio 1,8 milijuna kuna vrijedan amandman vezan uz povećanje sredstava za podizanje standarda komunalne infrastrukture, što je rebalansom proračuna skinuto. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je prošle godine bilo moguće prihvatiti neke od amandmana koji se financiraju iz sredstava komunalne naknade, čija je prihodovna strana u proračunu za 2018. godini planirana s povećanjem od 12 milijuna kuna, što se nije dogodilo, budući da su gradski vijećnici u ožujku odbili povećanje prihoda od komunalne naknade.

Gradonačelnik Obersnel čestitao je potom svim vijećnicima na hrabrosti da podrže proračun i na taj način učine uslugu građanima Rijeke.

Usvojen i rebalans proračuna za 2018. godinu

Usvojen i rebalans proračuna za 2018. godinu

Prihvaćeni i ostali dokumenti vezani uz proračun za 2019. godinu

Prihvaćeni su i ostali dokumenti vezani uz proračun za iduću godinu, od javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi preko raspodjele spomeničke rente do programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture te programa održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora.

Također, usvojena je i odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću te odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnice češke nacionalne manjine. Odbor za nacionalne manjine predložio je podjelu sredstava prema udjelu pojedine nacionalne manjine u stanovništvu, što je gradonačelnik odbio, istaknuvši kako se sredstva dodjeljuju za programske aktivnosti vijeća nacionalnih manjina, koja sve broje isti broj članova. Tako je na kraju usvojen prijedlog prema kojem se svakom vijeću nacionalne manjine, s obzirom na povećanje inicijalnih sredstava za dodatnih 195 tisuća kuna, osigurava za programske aktivnosti po 60,500 kuna, a za predstavnicu češke nacionalne manjine 30,500 kuna.

Usvojen rebalans proračuna za 2018. s pratećim dokumentima

Bez rasprave je usvojen rebalans proračuna za 2018. s pratećim dokumentima – izmjenama programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, potom programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture te izmjenama plana raspodjele spomeničke rente.

Gradsko vijeće je dalo suglasnost za zaduženje KD Autotrolej za oko 10 milijuna kuna namijenjenih za podmirivanje vlastitog učešća u EU projektima nabavke autobusa, sustava za najavu dolaska autobusa na stajalište te mobilne i web aplikacije, kao i suglasnost KD-u Vodovod i kanalizacija za reprogramiranje kredita uzetog kod Europske banke za obnovu i razvoja za projekt dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži.