61. gradonačelnikov kolegij održat će se 2. lipnja 2020. godine u 9,30 sati u prostorijama Gradske vijećnice, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16

Dnevni red

  1. Točka 2.

  2. Točka 3.

  3. Točka 4.

  4. Točka 5.

  5. Točka 6.

  6. Točka 7.