Raspored kontejnera za krupni otpad – baje, 5 m

 

K.D. ČISTOĆA – PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2020. GODINU
MJESNI ODBOR BELVEDER

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK

20

(24)

24

3

17

(17)

2

(13)

16

30

20

(20)

11

25

(25)

15

(15)

26

(14)

(30)

(13)

(24)

(26)

31

1

(21)

21

12

(26)

16

30

(30)

14

53

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

Tijekom svibnja kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

 • 11 . 5. 2020.   Ulici  Laginjina                                 kod k.br. 38
 • 11 . 5. 2020.   Ulici   Internacionalnih brigada      kod k.br.5
 • 25 . 5. 2020.   Ulici  Kapitanovo                             kod k.br.20
 • 25 . 5. 2020.   Ulici Stjepana Vidulića                    kod k.br.3
 • 25 . 5. 2020.   Ulici Finderlove stube                     kod k.br.1

Tijekom lipnja kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

 • 15 . 6. 2020.   Ulici  Lukovići                                  kod k.br.20
 • 15 . 6. 2020.   Ulici  Silvije Bačića                          kod k.br.19
 • 15 . 6. 2020.   Ulici   Franca Prešerna                    kod k.br.44
 • 26 . 6. 2020.   Ulici  Tizianova                                 kod k.br.23
 • 26 . 6. 2020.   Ulici  Pulac                                         kod k.br.53B

Tijekom srpnja kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

 • 14 . 7. 2020.   Ulici  Moše Albaharija                     kod k.br.1
 • 30 . 7. 2020.   Ulici  Laginjina                                 kod k.br.27

Tijekom kolovoza kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

 • 13 . 8. 2020.   Ulici  Uspon Irenee Tome                kod k.br.2
 • 24 . 8. 2020.   Ulici  Stjepana Vidulića                   kod k.br. 3
 • 26 . 8. 2020.   Ulici  Franca Prešerna                     kod k.br.39
 • 31 . 8. 2020.   Ulici Silvije Bačića                           kod k.br. 13
 • 31 . 8. 2020.   Ulici Tizianova                                  kod k.br. 1

Tijekom rujna kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

 • 1. 9. 2020.   Ulici                                             kod k.br.
 • 1. 9. 2020.   Ulici                                             kod k.br.
 • 21. 9. 2020.   Ulici                                           kod k.br.
 • 21. 9. 2020.   Ulici                                           kod k.br.
 • 21. 9. 2020.   Ulici                                           kod k.br.

 

glomaznog otpada u količini do 2 m³ jednom godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge

Krupni (glomazni) otpad fizičkih osoba iz kućanstava u količini do 2m³ prikuplja se bez naknade jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika.

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka s područja Grada Rijeke može se podnijeti ispunjavanjem obrasca zahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Ispravno popunjen obrazac spremite na svoje računalo te prilikom slanja učitajte (Upload) dokument putem rubrike za slanje.

Uz navedeno, popunjeni obrazac se može dostaviti:

 • na mail: glomazni.otpad@cistoca-ri.hr
 • poštom na adresu KD Čistoća, Dolac 14, 51000 Rijeka
 • predati osobno u KD Čistoća, u šalter sali, Dolac 14

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca dostupan je telefon (051) 374 730.

Reciklažna dvorišta

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga 091 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin 091 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Zbrinjavanje građevnog otpada iz kućanstva

Građevni otpad iz svog kućanstva koji nastaje održavanjem i manjim popravcima, u količini ne većoj od 200 kilograma, može se bez naknade zbrinuti u reciklažnim dvorištima Mihačeva draga i Pehlin kojima upravlja KD Čistoća d.o.o. Rijeka, maksimalno jednom u 6 mjeseci.

Propisi koji se odnose na odvoz komunalnog i krupnog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke – neslužbeni pročišćeni tekst, Izmjene i dopune (Službene novine Grada Rijeke 9/19 i 22/19)

 

Skip to content