Mjesni odbor Pašac površine je 98,10 ha i ima 410 stanovnika.

Povezane novosti

Četvrtak, 12. ožujak 2015.

Participiranje u troškovima ukopa na području općine Čavle

Grad Rijeka participira u troškovima ukopa na grobljima na području Općine Čavle, onih mještana Pašca, koji su na području tih naselja imali prebivalište prije osnivanja Općine Čavle tj. 18. travnja 1993. godine. Više o načinu podnošenja zahtjeva za isplatu participacije u troškovima ukopa.

Više informacija