Prvi povijesni opis Zameta dao je Matko Laginja u knjizi “Kastav grad i općina”, godine 1889:  “Zametska županija” je na jugu Kastva, baš uz riječku među, zaprema 555 rali, ima 589 stanovnika i 116 kućanih brojeva. Sela, ili vasi i zaseoci zametske županije jesu: Trampi, Pužići, Mulci, Drnjevići, Mamići, Ćikovići, Selinari, Starci, Pilepići, Lenci, Rude, Pavinići, Donji Blečići i Kantrida. Najstariji i prvi službeni popis stanovništva kastafštine, tako i Zametske županije potječe iz 1815. godine. Zamet ima 53 kuće i 311 stanovnika.

Razglednica Zameta s početka prošlog stoljećaUčitelj, književnik i etnograf Ivo Jardas, u svom zborniku „Kastavština“ (Zagreb,1957, str.156) pod naslovom „Ča judi deju, kako j’nastalo ime Zamet“ piše: „Nekadašnji ofčar, pokojni Sirina Vajenkin od Garić, povedal mi j’, da j’ ime Zamet nastalo od snežnega zmeta, ale zameta. Halubajskem ofčaru, ki j’ po snege k moru z ofcami šal, da su ofce zapadale mej stenami va zmet. Kad se j’ uvečer doma vrnul, da su ga pitali: “Je bil dole velik zmet?” Tako su ta kraj po ten zamete od snega počeli zvat Zamet i ostal je Zamet, a judi, ki tamo bivaju, Zamećani”.

Zamet, ki j’ bil va staro vreme pustoš, danas je najlepči del Kastafšćini. Zamet se zove se ono, ča j’ pul cestu od konfina do Dražic. Ale pod županiju Zamet spadaju i još neka selca: Lenci, Tići, Pilepići, Selinari, Pužići, Mulci, Starci, Trampi i Marčejeva Draga. (Ivo Jardas, Kastavština, str. 156).

Zamet se smjestio na zapadnom i sjevero-zapodnom perifernom dijelu grada Rijeke, na putevima koji vode iz grada u pravcu Kastva i cestom koja povezuje Rijeku s Viškovom i Klanom.

Prvi povjesni opis Zameta dao je Matko Laginja u knjizi “Kastav grad i općina”, godine 1889: “Zametska županija je na jugu Kastva, baš uz riječku među, zaprema 555 rali, ima 589 stanovnika i 116 kućanih brojeva. Sela, ili vasi i zaseoci zametske županije jesu: Trampi, Pužići, Mulci, Drnjevići, Mamići, Ćikovići, Selinari, Starci, Pilepići, Lenci, Rude, Pavinići, Donji Blečići i Kantrida. Najstariji i prvi službeni popis stanovništva kastafštine, tako i Zametske županije potječe iz 1815. godine. Zamet ima 53 kuće i 311 stanovnika.”

Pod kraj 19. st. i poč. 20. st. naglim razvitkom riječke industrije a i daleko povoljnijom i jeftinijom stambenom izgradnjom, Zamet se naglo širi, tako da 1904. godine ima 1152 stanovnika.