Već čuda let Zarnetske maškare i zvončari djeluju kot sekcija Kluba športske rekreacije va Športsken društvu “Zamet”. To je organizirana grupa judi ka njeguje pusni običaji svojga kraja. Govore da se niki ne more spametit kada je videl prvu maškam va Zamete, govore da j’ to bilo pred čuda let. Ma se si spamete kada su pred više od 30 let tretili prvega Zametskega zvončara, spravnega kot i danas va montuni od Vikinga, ma po zametsku. Od tega dana hlude okolo Zametske maškare i zvončari.

Od Antonje, kada od Bogeca h Žamariću pejamo Pusta pa do Prve srede, kada ga osudimo i spalimo, najglasneji smo va Zamete. Lepo se spravimo pa kampanamo po Zamete i okole, gremo na si karnevali kamo nas noge, al kurjere zapejaju (bilo nas je i po svete!!!). Vavek partimo z našega Doma i vavek se va njega vrnjamo. Glavne su nan sobote večer kada se si spravimo na Purni tanci va naš Dom, neki delat, a neki vragat.

Zametski zvončari

Zametski zvončari

Ma ne delamo mi samo nemotarije7 storimo tu i tamo neč pametnega: sako leto gremo va posjet dece va dečjoj bolnice “Kantrida” i va Dom penzioneri, pasamo i oko Kluba starejeh osob “Zamet”, organiziramo kakovu humanitarnu akciju, al koncert, …

Neka vas ni strah, morete z nami ako imate malo mota i dobre voje, nikega ne pitamo za leta. Pridite saki prvi utorak va mesece na 8 ur večer, upišite se i brig više ni. Magari za vreme Pusta. 200 nas je, ma je vavek mesta za još jednega. Bit će veseleje.