Rok za podnošenje prijedloga programa je 22. siječnja 2019. godine.

Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” objavila je Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2019. godini.

Sve udruge koje su predale svoje programe tijekom prikupljanja programa za izradu Prijedloga programa Javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu nisu obvezne ispunjavati obrasce za ovaj javni poziv već mogu dostaviti suglasnost da se koriste već prikupljeni obrasci.

Što su Javne potrebe u sportu Grada Rijeke?

Javne potrebe u sportu su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Tko provodi natječaj?

Odredbama Zakona o sportu određeno je da Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” objedinjuje i usklađuje programe sporta, a Grad Rijeka u propisanoj proceduri daje naknadnu suglasnost na Detaljni plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa Javnih potreba u sportu Grada Rijeke.

Sufinanciranje kojih aktivnosti, poslova i djelatnosti se može predložiti temeljem ovog poziva?

 • treninzi i natjecanja sportaša (ukupni raspoloživi iznos 8.000.000 kn):
  • program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnici),
  • programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
  • program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta;
 • sport djece, učenika i studenata (ukupni raspoloživi iznos 500.000 kn):
  • sportske aktivnosti djece predškolske dobi,
  • organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti,
  • organizacija i provedba visokoučilišnih sportskih aktivnosti;
 • treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i sport osoba oštećena sluha (ukupni raspoloživi iznos 540.000 kn);
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana (ukupni raspoloživi iznos 45.000 kn);
 • organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi značajnih za promidžbu Grada Rijeke na državnoj ili međunarodnoj razini (ukupni raspoloživi iznos 325.000 kn).

Tko se može prijaviti?

Pravo podnošenja prijave programa imaju sportski klubovi i savezi, odnosno sve pravne ili fizičke osobe koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost, uz uvjet da imaju sjedište odnosno prebivalište Rijeci.

Kako se podnose prijave?

Predlagatelji programa obvezni su svoje prijave programa podnijeti putem obrazaca koji se nalaze na internetskim stranicama Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, odnosno mogu se podići u prostorijama Riječkog sportskog saveza, Verdijeva 11/III.

Tko vrednuje podnesene prijedloge programa?

Na temelju postojećih kriterija i pravilnika Riječkog sportskog saveza povjerenstva će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu.

Tko osigurava financijska sredstva?

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2019. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu. Program javnih potreba u sportu, prilikom donošenja proračuna, usvojilo je Gradsko vijeće Grada Rijeke na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 313-507 ili 313-500 ili e-mail: info@rss.hr.