19. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se 04.05.2023. godine u 09,30 sati u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 1.

 2. Točka 2.

  Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu - Godišnji izvještaj nije donesen

 3. Točka 3.

  Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu – Izvješće nije prihvaćeno

 4. Točka 4.

  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu – Izvješće nije prihvaćeno

 5. Točka 5.

  Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2022. godinu – Izvješće nije prihvaćeno

 6. Točka 6.

 7. Točka 7.

 8. Točka 8.

 9. Točka 9.

 10. Točka 10.

 11. Točka 11.

  Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku godinu 2023./2024. - Prijedlog odluke je povučen

 12. Točka 12.

 13. Točka 13.

 14. Točka 14.