Autobusi se mogu parkirati na parkiralištu u Ulici Milutina Barača neograničeno.

Parkiralištem upravlja Rijeka plus d.d.o. Cijena parkiranja je 20,00 kn po satu do maksimalno 100,00 kn dnevno.

Autobusi mogu parkirati i na Trgu Bana Jelačića. Cijena je 50,00 kn po satu do maksimalno 2 sata.