Većinom otvorenih javnih parkirališta u gradu Rijeci upravlja Rijeka plus d.o.o., na čijim se internetskim stranicama nalaze informacije o lokacijama, radnom vremenu, cijenama te načinima plaćanja parkiranja, kao i opis postupka za reklamaciju ugovorne kazne.

Rijeka plus d.o.o. upravlja garažom u Ciottinoj ulici, garažom Zagrad B te javnim garažama Bazena Kantrida i Centra Zamet.

Tvrtka Parking Tim d.o.o. upravlja garažama Zagrad A u Ulici Ivana Pavla II i Stari grad na Klobučarićevom trgu. Sve informacije o cijenama, kao i kupnji mjesečne parking kartice možete dobiti na tel. +385 51 212 962 za garažu Zagrad, odnosno na +385 51 315 155 za garažu Stari grad.