Nepropisno parkirana vozila premjestit će se na odlagalište premještenih nepropisno parkiranih vozila koje se nalazi na Brajdici, ispod “istočnog” izlaza, iza skladišta Brodokomerca, a sve informacije nalaze se na stranici Rijeka plusa d.o.o.

Premještaj, odnosno blokada nepropisno blokiranih vozila tzv. lisicama određeni su  Općim uvjetima isporuke komunalne usluge nadzora i premještaja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 10/19) te Odlukom o visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila (Službene novine Grada Rijeke br. 14/19).

Direkcija za prometno redarstvo Grada Rijeke obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu, a time i povećanja kvalitete života građana. Prometni redari imaju ovlast da nalože premještaj i blokadu nepropisno zaustavljenog automobila.