U centru grada i na glavnim izlaznim prometnim pravcima iz grada posebnim Planom predviđena su mjesta za parkiranje vozila radi opskrbe, dok se u dijelovima grada koji nisu obuhvaćeni Planom, vozila za opskrbu mogu parkirati isključivo na prostoru na kojem ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu ili na kojima ne ometaju normalan tok prometa i kretanje pješaka, u suglasju s odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Parkiranje vozila radi opskrbe uređeno je Odlukom o parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Rijeke (Službene novine PGŽ 55/0956/10).