Informacije o parkirališnim mjestima i popunjenosti parkirališta, načini plaćanja usluge parkiranja, mjere nad nepropisno parkiranim vozilima.