Prema Članku 13. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (9/19), u pješačkim zonama zabranjeno je kretanje i parkiranje svih vozila, osim vozila s posebnom dozvolom i interventnih vozila (vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći, vozila MUP- a, vozila HEP-a, telekomunikacija te komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada).

U pješačkim zonama Odjel gradske uprave za komunalni sustav može odobriti kretanje vozila ako je to neophodno radi dovoza/odvoza građevinskog materijala i opreme, radi selidbe, izvođenja radova na uređenju Grada povodom blagdana i organiziranja manifestacija te osobama s invaliditetom radi pristupa do stambenih i poslovnih objekata.

U pješačkoj zoni vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 20 km na sat.

Za kretanje u pješačkoj zoni vozač je dužan istaknuti dozvolu na vidljivom mjestu u vozilu.