Nadležnosti nad upravljanjem cestama; gradnja, rekonstrukcija i održavanje cesta; dozvole iz nadležnosti Grada Rijeke; Zimska služba na cestama