Obavijesti o radovima na cestama nalaze se na stranicama Rijeka plusa.