Autotaksi prijevoznici, cijene i pravila prijevoza na području grada Rijeke.

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila putnika ili skupinu putnika prima na jednom mjestu, koje odredi putnik.

Vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz na području Grada Rijeke temeljem dozvole je isključivo bijele boje i mora imati na bočnim stranama istaknuto obilježje “RIJEČKI TAKSI” te naziv autotaksi prijevoznika kojem je izdana dozvola, a na prednjem staklu naljepnicu s brojem dozvole.

Vozač autotaksi vozila može, uz prethodnu suglasnost putnika, u autotaksi vozilo primiti više putnika koji idu u istom pravcu, a u tom slučaju usluga autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja.

Vozač autotaksi vozila dužan je:

  • prijevoz obaviti najkraćim putem odnosno putem kojeg odredi putnik, bez usputnog zaustavljanja.
  • na početku vožnje uključiti taksimetar.
  • naručeni autotaksi prijevoz završiti dolaskom na odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.

Ukoliko zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće završiti, autotaksi prijevoznik dužan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu imati:

  • dozvolu,
  • cjenik usluga autotaksi prijevoza (na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku),
  • plan Grada.

Cjenik mora sadržavati cijenu vožnje, i to:

  • cijenu za relaciju do 5 km (koja je fiksna i predstavlja startnu cijenu – maksimalno do 30,00 kn)
  • cijenu za jedan kilometar vožnje (izraženu u kunama, bez lipa, za relaciju preko 5 km – maksimalno do 7,00 kn)
  • cijenu za jedan sat vožnje (brzinom manjom od granične ili za stajanje, koja ne može biti manja od cijene za jedan kilometar vožnje – maksimalno do 10,00 kn)
  • cijena za vožnju noću (maksimalno 20% veća u odnosu na dnevnu vožnju)

Vožnjom noću smatra se vožnja u vremenu od 24,00 sata do 06,00 sati.

Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge.

Cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca, utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza. Vozač je dužan pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja prijevoz naruči bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava te ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu.

Građani koji imaju primjedbe na prijevoz taksijem, mogu ih prijaviti Inspekciji cestovnog prometa i cesta u Rijeci, Senjsko pristanište 5 i Državnom inspektoratu u Rijeci, Osječka 50 ili Komunalnom redarstvu, koje će prijavu  proslijediti nadležnoj inspekciji.