Rijeka City Card - kartica za korištenje gradskih usluga

Grad Rijeka je uveo gradsku karticu (Rijeka City Card – RCC) kojom je omogućeno brže i jednostavnije korištenje gradskih usluga.

Trenutno se karticu može koristiti kao:

Karticu je moguće napraviti na prodajnom mjestu Rijeka plusa, ali i izraditi online putem web portala https://www.rijekacitycard.hr/hr, uz dostavu na kućnu adresu.

U planu je i uvođenje usluga Turističke zajednice Rijeka, kao i svih kulturnih ustanova te drugih sustava koji pružaju komunalne i druge usluge bilo da rade pojedinačnu naplatu bilo da rade neku objedinjenu naplatu.

Naknada za izdavanje kartice je 20 kuna, a za starije od 65 godina 15 kuna, s time da se dostava kartice na kućnu adresu naplaćuje 13 kuna.

Više o funkcionalnostima i izdavanju gradske kartice na mrežnim stranicama Rijeka City Card.