Oštećenje nerazvrstane ceste (kolnika, nogostupa, prometne signalizacije…) ili loše izvedene sanacije kolnika nakon prekopa, građanin može prijaviti komunalnom redaru.

Inspekcijski nadzor na nerazvrstanim cestama osim nad cestama koje su do donošenja Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/1122/1354/13148/1392/14110/19144/21114/224/23 i 133/23) bile državne, županijske ili lokalne, obavljaju komunalni redari Odjela za komunalni sustav.

Inspekcijski nadzor na cestama koje su na području Grada Rijeke do donošenja Zakona o cestama bile državne, županijske ili lokalne, obavlja inspekcija cesta Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Više o ovlastima komunalnog redara vezanih uz oštećenja nerazvrstane ceste te kontakti komunalnih redara – Direkcija za komunalno redarstvo

Više o podjeli nadležnosti u upravljanju cestama s popisom državnih odnosno nerazvrstanih cesta.