Uslugu parkiranja na javnim parkiralištima kojima upravlja Rijeka plus može se platiti gotovinom ili korištenjem M-parking usluge putem mobilnih telefona.

Plaćanje gotovinom vrši se isključivo kovanicama na parkirnom automatu u vrijednosti zavisno od zone, ograničenja i planiranog vremena parkiranja. Plaćanje gotovinom moguće je putem djelatnika Rijeka plusa isključivo na zatvorenim parkiralištima na način da se naknada plati po očitanju vrijednosti ulazne bar-kod kartice.

Plaćanje parkiranja mobilnim GSM uređajem može se izvršiti slanjem SMS poruke koja sadržava registarsku oznaku vozila za koje želite platiti parkiranje, bez razmaka i specijalnih znakova na odgovarajući m-parking broj u ovisnosti od parkirne zone, odnosno:

  • broj 708601 za 0A. zonu
  • broj 708510 za 0. zonu
  • broj 708511 za 1. zonu
  • broj 708512 za 2. zonu
  • broj 708513 HŽ Brajdica i HŽ Žabica

Potvrda o izvršenom plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na vaš GSM uređaj sa svim podacima o plaćenom parkiranju. Ukoliko niste dobili povratnu SMS poruku kao potvrdu plaćanja u roku od dvije minute, plaćanje m-parking uslugom nije uspjelo i vaš račun neće biti terećen.
Slanjem jedne SMS poruke na m-parking broj možete platiti najviše 1 sat parkiranja, a produženje parkiranja ovisi o vremenskom ograničenju parkiranja odgovarajuće parkirne zone.

Na otvorenim parkiralištima – HŽ Žabica, Brajdica, Ulica Ivana Zajca i Riva boduli parkiranje se može platiti i gradskom karticom Rijeka City Card – RCC.

Na području Vodovodne ulice (uključujući dvorište), parkirališta HŽ Žabica i Brajdica, te u ulicama Petra Kobeka i Milutina Barača, moguće je plaćanje dnevne parkirne karte u iznosu od 20,00 kn.

Dnevna parkirna karta plaća se:

  • na parkirnom automatu ili
  • slanjem 5 sms poruka na odgovarajući broj.

Dnevna karta, plaćena SMS porukama, vrijedi 24 sata od vremena slanja prve sms poruke.

Na području grada Rijeke omogućeno je plaćanje parkinga PayDo aplikacijom za plaćanje parkinga mobilnim telefonom (iOS i Android) koju možete besplatno preuzti u App storeu ili na Google playu. Prilikom plaćanja, važno je da znate u kojoj se zoni nalazi Vaše vozilo, kako bi visina naknade koju plaćate bila točna.

Blagajna Službe parkirališta Rijeka plus d.o.o., nalazi se na novoj lokaciji Jelačićev trg u okviru prodajnog mjesta KD Autotrolej. Radno vrijeme blagajne je radnim danom od 6.30 do 19.30 sati, te subotom od 7.30 do 16.30 sati.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja ima status invalida rata ili svaka druga osoba koja ima prebivalište na području na kojem se obavlja naplata, kao obrtnik koja koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja. Kao i za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu pod naplatom za fizičku i pravnu osobu, i cjenik povlaštene parkirne karte nalazi se na stranicama Rijekaplusa.

Način organizacije javnih parkirališta uređuju:

  • Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu (Službene novine PGŽ 51/13, Službene novine Grada Rijeke 4/15  Opći uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 10/19)
  • Odluka o visini naknade za parkiranje (Službene novine Grada Rijeke 2/14, 7/15)
  • Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata (Službene novine Grada Rijeke 2/14).