Uslugu parkiranja na javnim parkiralištima kojima upravlja Rijeka plus, tvrtka u vlasništvu Grada Rijeke, može se platiti gotovinom, korištenjem M-parking usluge putem mobilnih telefona, gradskom karticom Rijeka City Card, na kioscima te putem mobilnih aplikacija.

Moguće je platiti satnu, cjelodnevnu, tjednu i mjesečnu katu te uz naknadu rezervirati parkirališno mjesto.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja ima status invalida rata ili svaka druga osoba koja ima prebivalište na području na kojem se obavlja naplata, kao i obrtnik koja koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja.

Sve dodatne informacije o načinima plaćanja usluge parkiranja nalaze se na stranicama Rijeka plusa.

Blagajna Službe parkirališta Rijeka plus d.o.o., nalazi se na Jelačićevom trgu u okviru prodajnog mjesta KD Autotrolej. Radno vrijeme blagajne je radnim danom od 6.30 do 19.30 sati, te subotom od 7.30 do 16.30 sati.

Način organizacije javnih parkirališta uređuju:

  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 10/19, 5/21 i 8/21)
  • Odluka o donošenju Cjenika sa strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima (Službene novine Grada Rijeke 14/19)
  • Odluka o određivanju javnih parkirališta s naplatom (Službene novine Grada Rijeke 14/1916/1917/19 i 5/21)
  • Odluka o broju mjesečnih parkirnih karti za pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja sobe, apartmana ili kuće za odmor (14/19)