Prometne kamere i prometno opterećenje, radovi na prometnicama, radari na prometnicama

Informacije o stanju u prometu u Rijeci mogu se dobiti putem Glavnog prometnog centra Rijeka prometa na info-telefon broj 060 102 102. Radno vrijeme je od 06:30 do 20:00 radnim danom. Također, informacije o stanju u prometu mogu se pogledati i putem prometnih kamera, integriranih u sustav Gradskog prometnog informacijskog centra Spectra.

Početkom kolovoza 2011. godine Grad Rijeka je objavio web-aplikaciju Kontakt centar Grada Rijeke, na kojem se, između ostaloga, pružaju i informacije o radovima na prometnicama.

Informacije o radovima na prometnicama mogu se pronaći u rubrici Komunalni radovi.

Izvješće o stanju prometa na cestama u Hrvatskoj redovito priprema Hrvatski autoklub. Izvješće, osim stanja i prohodnosti cesta, uključuje promet na graničnim prijelazima i trajektima, pregled ograničenja u prometu te prognozu prometa za idući dan. Informacije o stanju na cestama mogu se dobiti na info telefon Hrvatskog autokluba 062/777-777.

Pozicije radova i radara na prometnicama na području Primorsko-goranske županije mogu se pronaći na stranicama Policijske uprave primorsko-goranske. Također, Hrvatski autoklub svakog dana objavljuje i pozicije radara po županijama.

Također, Policijska uprava primorsko-goranska kvartalno podnosi izvještaj Kolegiju gradonačelika o stanju sigurnosti na području Grada Rijeke, u sklopu kojeg se nalazi i izvještaj o stanju u prometu.

Rijeka promet putem Automatskog sustava upravljanja prometom prati prometno opterećenje u užem urbanom centru grada Rijeke.