Naziv projekta

GREENPACT – Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu

GREENPACTCilj projekta

Glavni cilj projekta GREENPACT (Futurepreneurs and SMEs for a sustainable Central Europe | Certification Scheme) jest jačanje vještina malih i srednjih poduzetnika iz uslužnog sektora te njihova promjena mindseta i osposobljavanje za primjenu kružne ekonomije.

Trajanje projekta

1.travnja 2023. – 31. ožujka 2026.

Opis projekta

Projekt je usmjeren na jačanje vještina malih i srednjih poduzetnika, a sve kako bi se ostvario njihov kontinuirani održivi razvoj. Fokus je na sektoru kreativne, kulturne i turističke industrije, a u sklopu projekta provodit će se aktivnosti kojima će mali i srednji poduzetnici iz Češke, Njemačke, Hrvatske, Italije i Slovačke postati „zeleniji“. GREENPACT razvija inovativan bottom-up pristup u kojem se kroz višegeneracijsku transnacionalnu suradnju teži boljem razumijevanju potrošača kako bi se poduzeća prilagodila trendovima održive i zelene Europe. U tu svrhu, projekt razvija zajedničke akcijske planove, pilot akcije i alat za samoprocjenu.

Glavne projektne aktivnosti

 • Razvoj transnacionalne strategije i akcijskog plana
 • Razvoj sheme za samoprocjenu poduzeća u području cirkularne ekonomije čiji rezultat će se koristiti za usmjeravanje poduzetničke aktivnosti prema kružnoj ekonomiji (gospodarstvu) te smanjenju količine otpada i ugljičnog otiska
 • Razvoj metodologije za provedbu programa unapređenja poslovanja poduzeća primjenom kružne ekonomije
 • Provedba pilot programa osposobljavanja poduzeća kroz izravnu međugeneracijsku suradnju proizvođača i potrošača

Projektni partneri

 • Stuttgart Media University (Njemačka)
 • Stuttgart Region Economic Development Corporation (Njemačka)
 • ENAIP Veneto Social Enterprise (Italija)
 • Region of Veneto – Department of Labour (Italija)
 • STEP RI Science and Technology Park of the University of Rijeka (Hrvatska)
 • City of Rijeka (Hrvatska)
 • Czech Chamber of Commerce (Češka)
 • Institute of Technology and Business in České Budějovice (Češka)
 • University of Economics in Bratislava (Slovačka)

Proračun projekta

 • Ukupna vrijednost projekta: 1,783,625.00 €
 • Proračun Grada Rijeke: 152,320.00 €

Program iz kojeg se projekt financira

Interreg Central Europe

Službena web-stranica projekta

https://www.interreg-central.eu/projects/greenpact/

Kontakt za informacije o projektu

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte
Viša savjetnica za europske projekte i pravne poslove
Neda Suvajac
e-mail: neda.suvajac@rijeka.hr
tel: +385 51 209 942