Tehnološki proces prihvaćanja, sušenja, sortiranja, baliranja, separaciju neiskorištenog materijala i reciklažu sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša.

O projektu

Projektom izgradnje sortirnice nastavlja se investiranje u sustav prikupljanja i gospodarenja otpadom. Sortirnice su jedan od važnih dijelova sustava gospodarenja otpadom s obzirom na to da se sortiranjem odvojeno prikupljenog otpada povećava kvaliteta i vrijednost odvojeno prikupljenih korisnih sirovina iz otpada i plasman istih na tržište. Istovremeno se povećava stopa recikliranja komunalnog otpada i smanjuje količina koja se odlaže na odlagalište te osigurava priprema za ponovnu uporabu i recikliranje papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva, i to u minimalnom udjelu od 50% mase otpada, što doprinosi postizanju europskog cilja za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada.

Iskaz površina sortirnice

Prikaz površina sortirnice

Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog komunalnog otpada koji ulazi u postrojenje.

U sortirnici se planira izdvajanje sljedećih materijala:

  • plastika
  • karton
  • papir
  • PET
  • MET
  • tekstil
  • staklo
  • metal

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Mihačevoj Dragi gradit će se na ukupnoj površini od 5 636 m².

U hali sortirnice bit će smješteno postrojenje za reciklažu, u nadstrešnici za odlaganje baliranog materijala će se, privremeno do odvoza, odlagati balirani sortirani reciklažni materijal, a postrojenje za vaganje služit će za vaganje vozila koja će dovoziti otpad i odvoziti balirani sortirani materijal pogodan za reciklažu.

Hala sortirnice - tlocrt

Hala sortirnice – tlocrt

Na krovu hale sortirnice predviđen je smještaj solarnih panela koje bi proizvodile električnu energiju za potrebe sortirnice i na taj način doprinosi ekološkom očuvanju okoliša i smanjuje troškove pogona.

U projektu sufinanciranjem preostalog dijela sredstava do ukupne vrijednosti projekta sudjeluju jedinice lokalne samouprave, osnivači KD Čistoće, prema kriteriju procjene dosadašnjeg udjela pojedine jedinice lokalne samouprave u ukupnoj količini otpada. Konačni iznosi učešća utvrdit će se po konačnoj realizaciji projekta.

Do sada je za ovaj projekt Grad Rijeka izradio projektnu dokumentaciju, odnosno glavni i izvedbeni projekt, izradio elaborat izvedivosti projekta, ishodio građevinsku dozvolu i riješio imovinskopravne odnose na lokaciji izgradnje. Dana 20.02.2020.g. sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020 sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (PT1) i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) na iznos prihvatljivih troškova 36.805.050,09 kn od čega je Financiranje od strane EU: 31.284.318,09 kuna (odnosno 85% iznosa prihvatljivih troškova). Definirana je natječajna dokumentacija, a u idućem roku od 30 dana očekuje se raspis natječaja.

Vezane vijesti: