K.D. ČISTOĆA – PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2020. GODINU
MJESNI ODBOR GORNJA VEŽICA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

UK

2

(8)

(24)

6

(6)

20

(20)

5

(5)

19

19

16

16

29

(29)

14

(14)

27

27

3

15

17

(3)

16

13

(26)

10

10

24

24

15

15

30

(30)

5

(5)

16

19

1

(17)

17

70

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju od 7 do 13.30 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak. Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga 091 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin 091 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Tijekom VELJAČE kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

6. 2. 2020.
– Ratka Petrovića 82
– Ratka Petrovića – kod toplane
– Ivana Matrljana 14

20. 2. 2020.
– Braće Stipčić blizu kbr. 41 – spoj ul. Franje Belulovića i Braće Stipčića
– Spoj ulica Ivana Matrljana i Braće Ružić (pored ostalih kontejnera)
– Franje Belulovića 6 (sjeverna strana)

Tijekom OŽUJKA kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

5. 3. 2020.
– Zdravka Kučića 14 (veliko parkiralište)
– Ratka Petrovića iznad stambenog niza 7-25
– Sveti Križ – okretište autobusne linije 7A

19. 3. 2020.
– Braće Stipčić blizu kbr. 41 – spoj ul. Franje Belulovića i Braće Stipčića
– Spoj ulica Ivana Matrljana i Braće Ružić (pored ostalih kontejnera)
– Zdravka Kučića 9/13
– Ratka Petrovića – kod toplane

Tijekom TRAVNJA kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

16. 4. 2020.
– Zdravka Kučića 14 (veliko parkiralište)
– Ratka Petrovića – kod toplane

29. 4. 2020.
– Spoj ulica Ivana Matrljana i Braće Ružić (pored ostalih kontejnera)
– Braće Stipčić blizu kbr. 41 – spoj ul. Franje Belulovića i Braće Stipčića

 

 

 

Skip to content