U ovoj arhivi možete pronaći zapisnike sa sjednica Vijeća MO kao i zapisnike sa zborova građana složene po rednim brojevima, odnosno datumu održavanja.

Za čitanje i spremanje dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat Reader – besplatni čitač PDF dokumenata.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Orehovica 2019.