Mjesni odbor Srdoči površine je 228,28 ha i ima 6.522 stanovnika.

Povezane novosti

Petak, 8. rujan 2017.

Poziv na zelenu eko tržnicu na Srdočima

NADOPUNA NA DAN 14.09.2017. ZBOG NAJAVLJENIH OBILNIH OBORINA PLANIRANI TERMIN ZELENE TRŽNICE NA SRDOČIMA U OKVIRU MANIFESTACIJE DAN MO SRDOČI – KRIŽEVICA 2017. SE ODGAĐA. SLJEDEĆI PLANIRANI TERMIN JE 30.09.2017., O ČEMU ĆETE BITI DETALJNIJE  OBAVIJEŠTENI OVDJE NA  STRANICI I U MEDIJIMA. Pozivaju se svi građani koji žele da zelena tržnica na Srdočima zaživi da…

Više informacija

Utorak, 25. srpanj 2017.

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2016. godinu

U skladu sa usvojenim programima rada, financijskim planovima, te prijedlozima malih komunalnih akcija za 2016 godinu, 34 vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke provodila su tijekom 2016. godine brojne aktivnosti u cilju podizanja kvalitete i standarda življenja svojih sugrađana. Aktivnosti vijeća provode se u cilju zadovoljenja potreba građana u komunalnom opremanju kao i provođenju programa iz sfere društvenog života (programi kulture, sporta, brige o djeci, ekologije, zdravstva…). Pregled aktivnosti sadržan je u Izvješću o radu vijeća mjesnih odbora, prihvaćenom na 4. Gradonačelnikovom kolegiju.

Više informacija

Ponedjeljak, 17. srpanj 2017.

Mobilno reciklažno dvorište na Srdočima

Od 17. do 30. srpnja 2017. godine na Srdočima se nalazi mobilno reciklažno dvorište. Dođite, upoznajte se sa mogućnostima koje nudi. Povedite djecu i podučite ih odvajanju i recikliranju otpada. U mobilnom reciklažnom dvorištu s djelatnikom zbrinjavaju se: papir, karton, baterije, akumulatori, boje, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom,…

Više informacija