Sastanak na temu Strateško planiranje.jpg

Sustavnim pristupom strateškom planiranju do većeg gospodarskog rasta i razvoja

Rijeka, 22. veljače 2017.
U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održan je prvi sastanak Međuresorne radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

više

Definiran sustav upravljanja i kontrole ITU-mehanizma

Rijeka, 22. veljače 2017.
Urbana aglomeracija Rijeka priprema se za korištenje sredstava iz EU-fondova, a pritom je bitno naglasiti da se novom Uredbom definira cjelokupni mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).

više

Radni timovi UAR (1).JPG

Radni timovi Urbane aglomeracije Rijeka u proteklih mjesec dana razrađivali mnoge projekte

Rijeka, 22. veljače 2017.
Niz projekata koje su gradovi i općine u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka osmislili, a njihova je usklađenost s kriterijima operativnih programa Europske unije: Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali potvrđena, u proteklih su mjesec dana razrađivani kroz aktivnosti u sedam radnih skupina.

više

Koordinacija gradonačelnika i načelnika.jpg

Koordinacija gradonačelnika i načelnika Urbane aglomeracije Rijeka održala peti sastanak

Rijeka, 16. siječnja 2017.
Na prvom ovogodišnjem, a petom po redu sastanku Koordinacije gradonačelnika i načelnika Urbane aglomeracije Rijeka, što je danas održan u Gradu Rijeci, zaključeno je da će predstavnička tijela gradova i općina, članica UA Rijeka, Strategiju razvoja UA Rijeka za razdoblje 2016.- 2020. raspraviti do kraja veljače ove godine.

više

Radni timovi UA Rijeka.jpg

Radni timovi Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 17. studenog 2016.
Radni tim Urbane aglomeracije Rijeka formirao je podtimove za pripremu i prioritizaciju planiranih intervencija u ITU mehanizmu. Timovi pokrivaju poduzetničku infrastrukturu, mlade, socijalne usluge, kulturnu baštinu i turizam, brownfield, promet i toplinarstvo.

više

UA Osijek (2).jpg

Posjet Urbanoj aglomeraciji Osijek

Rijeka, 8. studenog 2016.
Predstavnici Urbane aglomeracije Rijeka posjetili su Urbanu aglomeraciju Osijek. Tom prilikom su urbane aglomeracije predstavile svoju organizaciju rada i provedene aktivnosti na pripremi za provedbu ITU mehanizma. Prezentirani su procesi formiranja tijela koja imaju ulogu koordinacije, savjetovanja i pripreme budućih intervencija u ITU mehanizmu na urbanim područjima Osijeka i Rijeke. Razmjenu iskustava između Osijeka i Rijeka pozdravio je i gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Vrkić i pročelnik Odjela za razvoj i urbanizam Grada Rijeke Srđan Škunca.

više

Koordinacija UA RI.jpg

Održan novi sastanak Koordinacije gradonačelnika i načelnika Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 4. studenog 2016.
Koordinacija gradonačelnika i načelnika Urbane aglomeracije Rijeka održala je četvrti sastanak u 2016. godini na kojem je predstavljen provedeni postupak odabira područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u Republici Hrvatskoj. Urbana aglomeracija Rijeka jedna je od sedam urbanih područja koja će koristiti ITU mehanizam te je ministar regionalnoga razvoja 5. listopada 2016. godine donio odluku o odabiru ITU područja.

više

UA Rijeka.jpg

Održan 11. koordinacijski sastanak gradova središta urbanih područja

Rijeka, 2. studenog 2016.
U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održan je 11. koordinacijski sastanak gradova središta urbanih područja kao područja odabranih za provedbu ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj.

više

UA Rijeka.jpg

Radni tim Urbane aglomeracije održao jedanaesti sastanak

Rijeka, 14. listopada 2016. godine
Predstavnici gradova i općina, članica Urbane aglomeracije, održali su 11. sastanak s temom organizacije buduće suradnje na pripremi projekata i sustavu njihove provedbe. Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) pruža mogućnosti financiranja jednog projekta iz više specifičnih ciljeva operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Europskog socijalnog fonda. Time je i otvorena mogućnost povezivanja projekata gradova i općina te međusobnog povezivanja projektnih aktivnosti.

više

Urbana aglomeracija Rijeka.jpg

Urbana aglomeracija Rijeka odabrana za financiranje iz EU fondova

Rijeka, 5. listopada 2016.
Urbana aglomeracija Rijeka odabrana je na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izbor područja koja mogu koristiti mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u Republici Hrvatskoj – mehanizam koji je dio nove politike Europske komisije kojom se dodatno jačaju urbana područja u svrhu gospodarskog rasta i povećanja kvalitete života. Urbana aglomeracija Rijeka će tako dijeliti 345 milijuna eura s ostalim urbanim područjima u Hrvatskoj.

više

Urbana aglomeracija Rijeka.jpg

Godina dana od ustrojavanja Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 21. rujna 2016.
Urbana aglomeracija Rijeka, kao urbano područje koje čini 10 jedinica lokalne samouprave: Grad Rijeka – središte, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo, ustrojena je prije točno godinu dana odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Time je stvorena pretpostavka za sudjelovanje u provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u Republici Hrvatskoj koji se sufinancira iz fondova Europske unije.

više

FINA.jpg

Fina objavila rezultate poslovanja poduzetnika u Urbanoj aglomeraciji Rijeka u 2015. godini

Rijeka, 21. rujna 2016.
U povodu dana osnivanja Urbane aglomeracije Rijeka Financijska agencija je objavila rezultate poslovanje poduzetnika sa sjedištem na području aglomeracije. Ukupni prihodi poduzetnika u Urbanoj  aglomeraciji u 2015. godini iznosili 24,2 milijarde kuna i njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika Primorsko-goranske županije iznosi 69,5 % i očekivano, visini prihoda najviše su  pridonijeli poduzetnici Grada Rijeke

više

Partnersko vijeće PGŽ.jpg

Druga sjednica Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije

Rijeka, 20. srpnja 2016.
Partnersko vijeće Primorsko-goranske županije u ponedjeljak, 18. srpnja 2016., održalo je drugu sjednicu. Grad  Rijeka je jedan od članova  tog tijela koje je  osnovano radi sudjelovanja u donošenju i provedbi Razvojne strategije Primorsko-goranske županije, utvrđivanja prioriteta razvoja na području Primorsko-goranske županije, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj Primorsko-goranske županije, njihove provedbe i praćenja.

više

UA i PGŽ.jpg

Održani sastanci s predstavnicima Primorsko-goranske županije

Rijeka, 20. srpnja 2016.
U Uredu Urbane aglomeracije Rijeka 13. srpnja 2016. održan je sastanak s predstavnicima Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj i Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije. Sastanku su u ime Urbane aglomeracije Rijeka prisustvovale Nataša Zrilić, Nataša Mandić i pročelnik Srđan Škunca, a u ime Primorsko-goranske županije pročelnica Melita Raukar i viši savjetnik Berislav Tulić.

više

Radni tim UA.jpg

Radni tim održao tri sastanka

Rijeka, 20. srpnja 2016
U prostorijama Urbane aglomeracije na Trgu sv. Barbare u vremenu od 12. do 20. srpnja 2016. godine održani su sastanci Radnog tima Urbane aglomeracije. Na sastancima se raspravljalo o mreži projekata koji se mogu pripremiti za predstojeće pozive u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i usklađivanju pojedinih projekata kako bi se stvorili programi sa utjecajem na cijelu urbanu aglomeraciju.

više

Sastanak PGŽ.jpg

Održan sastanak s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije

Rijeka, 5. srpnja 2016.
U  Uredu Urbane aglomeracije Rijeka danas je održan sastanak s predstavnicima  Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu, i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije na čelu s pročelnikom izv.prof.dr.sc. Ljudevitom Krpanom.

više

Koordinacijski sastanak gradova.jpg

Održan deseti koordinacijski sastanak sedam gradova

Rijeka, 5. srpnja 2016.
U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ponedjeljak, 4. srpnja 2016. godine, održan je deseti koordinacijski sastanak sedam gradova – središta urbanih područja (Rijeka, Zagreb, Split, Osijek, Zadar, Pula i Slavonski Brod).

više

Radni sastanak UARi.jpg

Održan sedmi sastanak radnog tima Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 4. srpnja 2016.
U prostorima dvorane Marino Cvjetković u Opatiji u petak, 1. srpnja 2016. godine, održan je sastanak Radnog tima na temu daljnje pripreme projekata gradova i općina nakon održana dva kruga sektorskih dijaloga organiziranih od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i izdanih uputa svih nadležnih ministarstava za operativne programe koje objedinjuje mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u Republici Hrvatskoj.

više

Općina Lovran.jpg

UA Rijeka predstavljena Općinskom vijeću Općine Lovran

Rijeka, 4. srpnja 2016.
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Lovran održane u četvrtak, 30. Lipnja 2016., predstavljena je Urbana aglomeracije Rijeka. Prezentacija je obuhvatila aktivnosti i rezultate Urbane aglomeracije od veljače 2015. godine do kraja lipnja 2016. godine.

više

UA Ri.jpg

Održan sastanak sa Sportskim savezom osoba s invaliditetom Grada Rijeke

Rijeka, 29. lipnja 2016.
U maloj dvorani Centra Zamet u utorak, 28. lipnja 2016. godine, održan je sastanak Urbane aglomeracije Rijeka sa Sportskim savezom osoba s invaliditetom Grada Rijeke radi razmatranja aktivnosti Sportskog saveza koje mogu biti dio aktivnosti Urbane aglomeracije.

više

Nacrt Strategije UA Rijeka.jpg

Urbana aglomeracija Rijeka zadovoljila kriterije prihvatljivosti prijavitelja i prijave

Rijeka, 21. lipnja 2016.
Urbana aglomeracija Rijeka dobila je danas obavijest Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da je njezina prijavnica na Poziv za odabir ITU područja u Republici Hrvatskoj zadovoljila kriterije prihvatljivosti prijavitelja i prijave.

više

UA Rijeka.jpg

U Zagrebu održana sjednica Partnerskih vijeća statističkih regija Kontinentalne Hrvatske i Jadranske Hrvatske

Rijeka, 17. lipnja 2016. 
Partnerska vijeća statističkih regija Kontinentalne Hrvatske i Jadranske Hrvatske održala su 17. lipnja 2016. godine treću sjednicu u Zagrebu. Sjednici su prisustvovale dr.sc. Nataša Zrilić i Nataša Mandić kao predstavnice Urbane aglomeracije Rijeka. Na sjednici je razmatran nacrt Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske s naglaskom na predložene ciljeve, prioritete i mjere.

više

Profesor Daniele Ietri.jpg

Profesor Daniele Ietri sa eCampus University-a u Italiji posjetio Ured aglomeracije Rijeka

Rijeka, 7. lipnja 2016.
Profesor Daniele Ietri, koji radi na eCampus University u Italiji i bavi se istraživanjem gradova i njihove globalne konkurentnosti posjetio je Ured aglomeracije Rijeka kako bi se upoznao s aktivnostima u tijeku.

više

Drugi krug sektorskih dijaloga za UA Rijeka.jpg

Održan drugi krug sektorskih dijaloga za Urbanu aglomeraciju Rijeka

Rijeka, 31. svibnja 2016.
Dana 30. 5. 2016. u Zagrebu je završen 2. krug sektorskih dijaloga s nadležnim ministarstvima vezano uz ITU-sredstva za Urbanu aglomeraciju Rijeka.

više

UA Rijeka.jpg

UA Rijeka predala prijavnicu za odabir ITU područja u Hrvatskoj

Rijeka, 13. svibnja 2016.
Urbana aglomeracija Rijeka predala je danas u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prijavnicu na Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Poziv je otvoren od 23. travnja do 15. srpnja 2016. godine, a rezultati se očekuju u rujnu ove godine.

više

Sjednica Gospić.jpg

U Gospiću održana sjednica Partnerskog vijeća statističke regije Jadranske Hrvatske

Rijeka, 5. svibnja 2016.
Partnersko vijeće statističke regije Jadranske Hrvatske održalo je 2. svibnja 2016. godine drugu sjednicu u Gradu Gospiću. Sjednici je prisustvovala dr.sc. Nataša Zrilić kao predstavnica Urbane aglomeracije Rijeka. Na sjednici su razmatrani ciljevi, prioriteti i mjere Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske, a čija izrada je u tijeku.


više

Sektorske konzultacije.jpg

Održan prvi krug sektorskih konzultacija gradova-središta urbanih područja

Rijeka, 5. svibnja 2016.
U vremenu od 28. do 29. travnja te od 3. do 5. svibnja 2016. godine održan je prvi krug sektorskih konzultacija gradova-središta urbanih područja s nadležnim ministarstvima. Sektorske konzultacije organiziralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a na konzultacijama su sudjelovali predstavnici Grada Zagreba, Grada Splita, Grada Rijeke, Grada Osijeka, Grada Zadra, Grada Pule i Grada Slavonskog Broda.

više

Grad Kastav.jpg

U sklopu priprema za sektorske konzultacije, održavaju se sastanci s ciljem kvalitetnih priprema svih sudionika

Rijeka, 22. travnja 2016.
U srijedu, 20. travnja 2016. godine u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EUZagrebu je održan 9. Koordinacijski sastanak gradova nositelja ITU-mehanizma. Na sastanku je dogovoren način vođenja sektorskih konzultacija urbanih područja s nadležnim državnim tijelima u razdoblju od 28. 4. do 30. 9. 2016. godine.

više

koordinacija UA Rijeka.jpg

U Općini Viškovo održan sastanak Koordinacije gradonačelnika i načelnika UA Rijeka

Rijeka, 16. travnja 2016.
Koordinacija gradonačelnika i načelnika UA Rijeka 14. travnja 2016. u Općini Viškovo je održala 3. sastanak. Uz obilježavanje Dana Općine Viškovo, raspravljalo se o predstojećim sektorskim konzultacijama s nadležnim državnim tijelima.

više

UA Rijeka.JPG

Opatijsko Gradsko vijeće raspravljalo o Strategiji UA Rijeka

Rijeka, 13. travnja 2016.
Gradsko vijeće Grada Opatije na svojoj je 23. sjednici, održanoj 12. travnja 2016., raspravljalo o Informaciji o Strategiji Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine. U ime Grada Rijeke-nositelja UA Rijeka, sjednici su prisustvovali Srđan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Nataša Mandić, viša savjetnica za poslove Urbane aglomeracije i dr.sc. Nataša Zrilić, koordinatorica izrade Strategije UA Rijeka.

više

UA u Kostreni.JPG

Općinsko vijeće Općine Kostrena prihvatilo informaciju o sažetku Strategije UA Rijeka

Rijeka, 5. travnja 2016.
Općinsko vijeće Općine Kostrena na svojoj je 26. sjednici održanoj u ponedjeljak, 4. travnja 2016., prihvatilo informaciju o sažetku Strategije UA Rijeka. Dr.sc. Nataša Zrilić, Koordinator izrade Strategije UA Rijeka, u svom uvodnom izlaganju dala je dodatne informacije o natječaju i pripremama za prijavu na natječaj.

više

Radionica4 UA.JPG

Održana radionica na temu revitalizacije zapuštenih industrijskih i vojnih područja

Rijeka, 4. travnja 2016.
U sklopu priprema za sektorske konzultacije održana je radionica na temu revitalizacije zapuštenih industrijskih i vojnih područja. Sastanku su prisustvovali predstavnici gradova i općina: Vesna Orlić iz Grada Kastva, Dolores Burić iz Općine Čavle, Srđan Škunca iz Grada Rijeke uz pomoć Nataše Mandić i Nataše Zrilić, koordinatorice izrade strategije UA Rijeka.

više

IMG_4630.JPG

Održana 3. radionica podtima za definiranje projekta za održivi urbani razvoj UA Rijeka

Rijeka, 1.travnja 2016.
U sklopu priprema za sektorske konzultacije sa stručnim službama nadležnih državnih tijela danas je održana i treća radionica Urbane aglomeracije Rijeka na kojoj su sudjelovali članovi podtima za definiranje projekta za održivi urbani razvoj Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020.

više

UA Rijeka radionica.JPG

Projekti razvoja gospodarstva glavna tema 2. radionice UA Rijeka

Rijeka, 31. ožujka 2016.
U sklopu priprema za sektorske konzultacije sa stručnim službama nadležnih državnih tijela održana je druga radionica Urbane aglomeracije Rijeka na temu stvaranja uvjeta za razvoj gospodarstva Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020.

više

UARi u Kastvu (1).JPG

Informacija o Strategiji razvoja UA Rijeka pred Gradskim vijećem Grada Kastva

Rijeci, 1. travnja 2016.
Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj je 30. sjednici, održanoj 31. ožujka 2016., dobilo Informaciju o Strategiji razvoja UA Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine. Vijećnicima je Strategiju, kao i o aktualne informacije o objavljenom natječaju predstavila dr.sc. Nataša Zrilić.

više

UA Rijeka (1).JPG

Općinskom vijeću Općine Viškovo predstavljena Informacija o Strategiji razvoja UA Rijeka

Rijeka, 1. travnja 2016.
Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj je 22. Sjednici, održanoj 30. ožujka 2016. Godine, razmatralo Informaciju o sažetku Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. Uvodno izlaganje održala je dr.sc. Nataša Zrilić, koordinatorica izrade Strategije, koja je dala i aktualne informacije o raspisanom natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova te kriterijima koje pritom treba zadovoljiti.

više

Urbana aglomeracija (3).JPG

Održana radionica za sektorske konzultacije s nadležnim državnim tijelima

Rijeka, 31.ožujka 2016. 
Podtim za definiranje projekta za razvoj učinkovitih ljudskih potencijala Urbane aglomeracije Rijeka održao je danas radionicu u sklopu priprema za sektorske konzultacije sa stručnim službama nadležnih državnih tijela. Riječ je o jednom o četiri podtima koji će nakon prijave na natječaj, voditi pregovore s nadležnim državnim tijelima o potrebama financiranja konkretnih projekata na razini UA Rijeka.

više

Sjednica Partnerskog vijeća (3).JPG

Održana 2. sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 22. ožujka 2016.
U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održana je druga sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka na kojoj je predstavljena informacija o osmoj, završnoj verziji Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka koja će se uputiti na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova.

više

JH Split (2).jpg

Predstavnica Urbane aglomeracije Rijeka prisustvovala konstituirajućoj sjednici Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske

Rijeka, 22. ožujka 2016.
Predstavnica Urbane aglomeracije Rijeka, Nataša Mandić, prisustvovala je konstituirajućoj sjednici Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske, koja je u ponedjeljak, 21. ožujka 2016., održana u Splitu.

više

Koordinacija UA (8).JPG

Koordinaciji za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka predstavljena informacija o pripremama za natječaj

Rijeka, 21. ožujka 2016.
U Gradu Rijeci održan je sastanak Koordinacije za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka, na kojem  je glavna točka dnevnog reda bila informacija o pripremama za prijavu na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova. Predstavljene su dvije novine, a to su  konačni datum prijave i promijenjeni uvjeti natječaja.

više

Radionica Radnog tima UAR .jpg

5. radionica Radnog tima Urbane aglomeracije Rijeka održana u Mošćeničkoj Dragi

Rijeka, 18. ožujka 2016.
U cilju priprema Urbane aglomeracije Rijeka za predstojeći natječaj, u petak, 18. 3.2016. godine je u Općini Mošćenička Draga održana je 5. radionica Radnog tima. Ovo je prvi sastanak održan u novoj općinskoj zgradi, suvremenom i funkcionalnom zdanju, koje je u funkciji javnih potreba građana Mošćeničke Drage i njihovih posjetitelja.

više

Partnersko vijeće.jpg

Održana konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije

Rijeka, 16. ožujka 2016.
U sjedištu Primorsko-goranske županije održana je konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća PGŽ. Za predsjednika PV PGŽ izabran je zamjenik župana Marko Boras Mandić, a za zamjenika predsjednika pročelnik Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Ljudevit Krpan. Predsjednik i zamjenik predsjednika izabrani su na razdoblje od 2 godine.

više

Predstavljanje u Općini Klana.jpg

Informacija o strategiji razvoja urbane aglomeracije rijeka predstavljena općinskom vijeću općine klana

Rijeka, 15. ožujka 2016.
Na sjednici održanoj 14. 3. 2016. godine Općinsko vijeće Općine Klana razmatralo je Informaciju o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Rijeka. U uvodnom izlaganju Nataša Zrilić, Koordinatorica izrade Strategije, naglasila je da je Nacrt Strategije predmet vrednovanja putem skorog natječaja za izbor urbanih područja, a članovima Općinskog vijeća dostavljen je sažetak Strategije.

više

Prezentacija u Općini Čavle1..jpg

Informacija o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Rijeka predstavljena Općinskom vijeću Općine Čavle

Rijeka, 11. ožujka 2016.
Općinsko vijeće Općine Čavle razmatralo je na sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine Informaciju o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Rijeka. Riječ je o dokumentu kojim Urbana područja koja su kandidati za financiranje aktivnosti putem ITU mehanizma definiraju smjer svoga razvoja. Ovaj strateški dokument bit će predstavljen svim vijećima gradova i općina članica Urbane aglomeracije Rijeka.

više

Ministarstvo 1.JPG

Sastanak gradova u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU

Rijeka, 9. ožujka 2016.
U Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova (MRRFEU) u Zagrebu je 8. ožujka 2016. godine održan 8. koordinacijski sastanak gradova na kojem su sudjelovali predstavnici Gradova: Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka, Pule, Zadra i Slavonskog Broda. Tema sastanka bila je predstojeći natječaj za izbor gradova za Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) iz fondova Europske unije.

više

Delegacija Kongresa u monitoringu 2.jpg

Delegacije Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti u monitoringu primjenE Povelje o lokalnoj samoupravi u Rijeci

Rijeka, 3. ožujka 2016.
Delegacija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti boravi od 2. do 4. ožujka u Hrvatskoj, gdje provodi redovni Monitoring o primjeni Povelje o lokalnoj samoupravi, kako bi se utvrdilo stanje lokalne i regionalne demokracije. U sklopu posjeta, delegacija Kongresa boravila je danas u Rijeci, gdje se susrela s predsjednicom Gradskog vijeća Doroteom Pešić Bukovac i riječkim gradonačelnikom Vojkom Obersnelom.

više

Urbana aglomeracija sastanak 2.jpg

Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka pred dovršetkom

Rijeka, 4. ožujka 2016.
Urbana aglomeracija Rijeka u fazi je dovršetka Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine. Prioritet tijekom ožujka 2016. je priprema za predstojeći natječaj koji će raspisati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije za odabir područja ITU-a u Republici Hrvatskoj.

više

Izvješće FINA-e UAR.jpg

Analiza poslovanja poduzetnika na području Urbane aglomeracije Rijeka u 2014. godini

Rijeka 29. siječnja 2016.
Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika na području gradova Rijeke, Kastva, Kraljevice i Opatije te općina Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo, koje čine Urbanu aglomeraciju Rijeka, pokazala je da je su poduzetnici na razini Urbane aglomeracije Rijeka, u 2014. godini ostvarili ukupne prihode u iznosu od 22,5 milijardi kuna i njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika primorsko-goranske županije iznosi 69,6%.

više

Sastanak Koordinacije UAR 1.jpg

Održan sastanak Koordinacije za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 22. siječnja 2016.
U Gradu Rijeci održan je prvi sastanak Koordinacije za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka, čija je izrada pri samom kraju, pa je  i tema sastanka bila vezana uz provođenje daljnjih aktivnosti na pripremama za predstojeći natječaj za korištenje EU-sredstava.

više

UA Radionica radne grupe Kastav.jpg

Održana četvrta radionica Radne grupe za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 29. prosinca 2015.
U sklopu izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka jučer je u Gradu Kastvu održana je četvrta radionica radne grupe općina i gradova, na kojoj se raspravljalo o dosadašnjem tijeku strateškog planiranja te raspravljalo o selekcijskim kriterijima Europske unije za izbor četiri urbana područja koja će moći koristiti sredstva europskih fondova putem ITU mehanizma.

više

UA vrednovanje Porin 1.jpg

Izrada prethodnog vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 21. prosinca 2015.
U cilju izrade vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine, konstituirana je Upravljačka skupina za provedbu vrednovanja Strategije, provedena edukacija njenih članova te započeta izrada prethodnog vrednovanja Strategije, koje bi trebala biti gotova do kraja godine.

više

Konstituirano Partnersko vijeće UA 1.jpg

Održana prva sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 16. prosinca 2015.
U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke jučer je konstituirano Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka te održana prva sjednica tog savjetodavnog tijela putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi i praćenju provedbe Strategije Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020., pripremi izvješća o napretku u njezinoj provedbi te vrednovanju.

više

Tematska radionica festivali.jpg

Festivali kao jedan od projekata Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 16. prosinca 2015.
U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2016. do 2020. godine, u Vijećnici Grada Rijeke jučer je održana tematska radionica na temu festivala i ostalih manifestacija. Radi se o posljednjoj od niza radionica čiji je cilj s različitih stručnih stanovišta preispitati mogućnosti razvoja pojedinih projekata, koji će postati sastavni dio Nacrta Strategije.

više

Radionice SWOT analiza.jpg

Radionice za izradu SWOT analiza u sklopu definiranja Strategije regionalnoga razvoja RH

Rijeka, 14. prosinca 2015.
U svrhu izrade Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2020. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji s Ekonomskim institutom, Zagreb, u Znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci organiziralo participativne radionice za izradu SWOT analiza s ključnim dionicima na regionalnoj i lokalnoj razini, među kojima i Gradom Rijekom.

više

Osnovano Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 9. prosinca 2015.
Osnovano je Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka, kojeg čini 27 predstavnika općina i gradova – članova Urbane aglomeracije te znanstvenih institucija. Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi i praćenju provedbe Strategije Urbane aglomeracije Rijeka 2016.2020., pripremi pripremi izvješća o napretku u njezinoj provedbi te vrednovanju.

više

Vrednovanje Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 9. prosinca 2015.
S ciljem stvaranja preduvjeta za nastavak izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020., donesena je odluka o početku postupka vrednovanja Strategije. Evaluacija bi, u prvom redu, trebala osigurati kvalitetniju izrada i osiguravanje relevantnosti Strategije.

više

Sporazum Strategija UA 1.jpg

Potpisan Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 27. studenog 2015.
Gradonačelnici i načelnici gradova i općina – članica Urbane aglomeracije Rijeka u Općini Klana potpisali su Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka. Strategija predstavlja temelj za izbor urbanih područja koja će moći koristiti EU sredstva putem mehanizma teritorijalnih integriranih ulaganja (ITU).

više

Urbana aglomeracija Rijeka.jpg

Gradsko vijeće usvojilo informaciju o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 26. studenog 2015.
Gradsko vijeće Grada Rijeke na današnjoj je sjednici usvojilo informaciju o Urbanoj aglomeraciji Rijeka, koja je ustrojena u rujnu odlukom ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Od početka godine proveden je niz aktivnosti, u prvom redu sastanci sa zainteresiranim općinama i gradovima, a potom je započela i izrada Nacrta Strategije Urbane aglomeracije Rijeka, koja će biti i temelj za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).

više

UA Radni tim Kostrena 1.jpg

Održana treća radionica Radne grupe za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 26. studenog 2015.
U sklopu izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka jučer je u Općini Kostrena održana je treća radionica radne grupe općina i gradova, na kojoj se raspravljalo o dosadašnjem tijeku strateškog planiranja, Nacrtu Strategije, selekcijskim kriterijima Europske unije za izbor četiri urbana područja koja će se financirati putem ITU mehanizma  te su dogovorene naredne aktivnosti.

više

Razvoja strategija PGZ.jpg

Usvojena Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.

Rijeka, 20. studenog 2015.
Županijska skupština usvojila je Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine, koje je usuglašena sa Strategijom razvoja grada Rijeke, te Nacrtom Strategije Urbane aglomeracije Rijeka, koji je trenutno u izradi.

više

Urbana aglomeracija_Strip.jpg

Online edukacija – budućnost cjeloživotnog učenja

Rijeka, 19. studenog 2015.
U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine na zahtjev predstavnika tvrtke Strip, poduzeća u vlasništvu Sveučilišta u rijeci,  održan je sastanak s predstavnicima Grada Rijeke na temu cjeloživotnog obrazovanja, kao jedne od djelatnosti Stripa.

više

Urbana aglomeracija_Udruga Žmergo.jpg

Dobra praksa Udruge Žmergo za kvalitetnije projekte Urbane aglomeracije

Rijeka, 10. studenog 2015.
U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine na zahtjev predstavnika Udruge Žmergo iz Opatije održan je sastanak s predstavnicima Grada Rijeke o mogućnosti da se dobra praksa Udruge Žmergo pretoči u projekte, koji će postati sastavni dio Nacrta Strategije.

više

Urbane aglomeracije u RH.jpg

Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb – usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2014. godini

Rijeka, 9. studenog 2015.
U povodu Međunarodnog dana urbanih regija, 6. studenoga, Financijska agencija prezentirala je podatke o rezultatima poduzetnika promatrano na razini urbanih aglomeracija Osijek, Rijeka, Split i Zagreb, čije je osnivanje inicirano temeljem Zakona o regionalnom razvoju.

više

Urbana aglomeracija_Partnersko vijeće 1.jpg

Urbana aglomeracija Rijeka predstavljena članovima Partnerskog vijeća PGŽ-a

Rijeka, 2. studenog 2015.
Tema ustrojavanja Urbane aglomeracije Rijeka i izrada Nacrta Strategije njezina razvoja predstavljena je na radnoj sjednici Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije, tijela zaduženog za praćenje izrade Razvojne strategije PGŽ-a 2016.-2020., čija je izrada pri završetku.

više

Urbana aglomeracija radionica Lovran 1.jpg

Pomorsku baštinu predstaviti kroz Muzej mora

Rijeka, 31. listopada 2015.
U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine, u Vijećnici Općine Lovran jučer je održana tematska radionica "Integrirani projekt prezentacije pomorsko-ribarske tradicije". Radi se o petoj od niza radionica čiji je cilj s različitih stručnih stanovišta preispitati mogućnosti razvoja pojedinih projekata, koji će postati sastavni dio Nacrta Strategije.

više

UA industrijska baština 1.jpg

Kako dobiti sredstva za promociju riječke industrijske baštine?

Rijeka, 29. listopada 2015.
U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine, predstavnici Grada Rijeke održali su radni sastanak s Udrugom za promociju i zaštitu riječke industrijske baštine Pro Torpedo. Tema susreta bilo je definiranje projekta posvećenog industrijskoj baštini, posebice lansirnoj rampi torpeda i zanimljivostima u Ulici Milutina Barača, koji bi odgovarao smjernicama financiranja iz EU fondova putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).

više

Urbana aglomeracija radionica Kastav 2.jpg

Tematska radionica "Kulturna baština u funkciji razvoja turizma"

Rijeka, 28. listopada 2015.
U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine, u Vijećnici Grada Kastva jučer je održana tematska radionica "Kulturna baština u funkciji razvoja turizma". Radi se o četvrtoj od niza radionica čiji je cilj s različitih stručnih stanovišta preispitati mogućnosti razvoja pojedinih projekata, koji će postati sastavni dio Nacrta Strategije.

više

Urbana aglomeracija radionica Viškovo 1.jpg

Tematska radionica "Integracija ranjivih skupina u društvo"

Rijeka, 27. listopada 2015.
U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine, u Vijećnici Općine Viškovo jučer je održana tematska radionica "Integracija ranjivih skupina u društvo". Radi se o trećoj od niza radionica čiji je cilj s različitih stručnih stanovišta preispitati mogućnosti razvoja pojedinih projekata, koji će postati sastavni dio Nacrta Strategije.

više

Radionica Napredna poslovna infrastruktura 2.jpg

Tematska radionica "Napredna poslovna infrastruktura"

Rijeka, 23. listopada 2015.
U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine, u Vijećnici Općine Klana jučer je održana tematska radionica "Napredna poslovna infrastruktura". Radi se o drugoj od niza radionica čiji je cilj s različitih stručnih stanovišta preispitati mogućnosti razvoja pojedinih projekata, koji će postati sastavni dio Nacrta Strategije.

više

praktična nastava.jpg

Modernizacija i podizanje kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja

Rijeka, 22. listopada 2015.
U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2015.- 2020., predstavnici Grada Rijeke održali su sastanak s pročelnicom Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ-a Editom Stilin sa suradnicima, sa ciljem stvaranje partnerstva na projektima modernizacije i podizanje kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja.

više

Revitalizacija zapuštenih urbanih područja 1.jpg

Tematska radionica "Revitalizacija zapuštenih urbanih područja"

Rijeka, 20. listopada 2015.
U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine, u Vijećnici Općine Čavle održana je tematska radionica "Revitalizacija zapuštenih urbanih područja". Radi se o prvoj od niza radionica čiji je cilj s različitih stručnih stanovišta preispitati mogućnosti razvoja pojedinih projekata, koji će postati sastavni dio Nacrta Strategije.

više

Urbana aglomeracija_Potrošački centar 1.jpg

Utjecaj projekata Autotroleja i Energa na potrošače

Rijeka, 16. listopada 2015.
U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine na zahtjev predstavnika "Potrošački centar – Udruga za zaštitu potrošača" održan je sastanak s predstavnicima Grada Rijeke, Autotroleja i Energa na temu utjecaja projekata Autotroleja i Energa na potrošače.

više

Urbana aglomeracija Rijeka.jpg

Ustrojena Urbana aglomeracija Rijeka

Rijeka, 7. listopada 2015.
Ustrojena je urbana aglomeracija Rijeka koju uz Grad Rijeku čine i gradovi Kastav, Kraljevica te Opatija i općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga te Viškovo. Urbana aglomeracija je formirana s ciljem učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, a odluku o njezinom ustrojavanju donio je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić i to temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

više

Urbana aglomeracija_cjeloživotno 2.jpg

Stvaranje partnerstva na programima cjeloživotnog obrazovanja u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 2. listopada 2015.
U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2015.- 2020., predstavnici Grada Rijeke održali su niz sastanaka s riječkim obrazovnim ustanovama, od Sveučilišta u Rijeci do Narodnog učilišta, u cilju stvaranja strateškog partnerstva na programima cjeloživotnog obrazovanja.

više

Druga radionica urbane aglomeracije1.jpg

Održana druga radionica za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 18. rujna 2015.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u prosincu će raspisati natječaj za izbor četiri grada koji će do 2020. godine moći koristiti EU-sredstva putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Kriterij odabira vezani su uz pripremljenost Strategije urbanih područja i baze projekata/programa te Strateške procjene utjecaja na okoliš. Stoga je danas u Gradu Rijeci održana druga radionica za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka koja razmatra Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2015.- 2020.

više

Radionica Strategija aglomeracije 2.jpg

Održana prva radionica za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 10. srpnja 2015.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u prosincu će raspisati natječaj za izbor 4 grada koji će do 2020. godine moći koristiti EU-sredstva putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Kriterij odabira bit će vezani uz pripremljenost Strategije urbanih područja i baze projekata -programa te Strateške procjene utjecaja na okoliš. Stoga je danas u Gradu Rijeci kao sjedištu buduće Urbane aglomeracije Rijeka održana prva radionica za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka.

više

19. sjednica GV 1.jpg

Nastavak plodne suradnje Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci na razvoju grada

Rijeka, 9. srpnja 2015.
S ciljem ukazivanja na važnost Sveučilišta u Rijeci za Grad Rijeku i daljnji razvoj grada, riječko Gradsko vijeće održalo je sjednicu na Sveučilišnom kampusu. Na sjednici je istaknuta važnost nastavka plodne suradnje na razvoju konkurentnog gospodarstva i izgradnji Sveučilišnog kampusa, a među ostalim točkama prihvaćen je i Konačni prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka.

više

Urbana aglomeracija Rijeka.jpg

Devet općina i gradova u riječkoj urbanoj aglomeraciji

Rijeka, 30. lipnja 2015.
Prema prijedlogu koji je s gradonačelnikovog kolegija upućen Gradskom vijeću, Urbanu aglomeraciju Rijeka činit će devet gradova i općina. Osim Rijeke, kao središta aglomeracije, u partnerstvo čija je svrha brži regionalni razvoj kroz mogućnost zajedničkog povlačenja sredstava iz fondova Europske unije, ulaze gradovi Kastav, Kraljevica i Opatija te općine Čavle, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo.

više

Radni kolegij na temu aglomeracije 1.jpg

Pročelnicima predstavljene aktivnosti na projektu osnivanja Urbane aglomeracije Rijeka

Rijeka, 18. svibnja 2015.
Gradonačelnikova savjetnica za razvoj, Nataša Zrilić, predstavila je danas pročelnicima gradske uprave Grada Rijeke dosadašnje aktivnosti na projektu Urbane aglomeracije Rijeka. Riječ je o integriranom teritorijalnom razvoju, tzv. ITU-mehanizam, koji predstavlja osnovu za realizaciju sredstava iz fondova EU i koji je potreban i zbog prilagodbe ciljevima i kriterijima EU po pitanju regionalnog razvoja, te prema Zakonu o regionalnom razvoju RH.

više

Predstavljanje Aglomeracije.jpg

Načelnicima lokalnih samouprava predstavljen plan urbane aglomeracije grada Rijeke

Rijeka, 19. veljače 2015.
Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel predstavio je načelnicima lokalnih samouprava plan i program riječke urbane aglomeracije koja će obuhvaćati grad Rijeku, gradove i općine „Riječkog prstena“ i Liburnije, te Omišalj na otoku Krku.

više

Drugi krug sektorskih dijaloga za UA Rijeka.jpg

Održan drugi krug sektorskih dijaloga za Urbanu aglomeraciju Rijeka

Rijeka, 31. svibnja 2016.
Dana 30. 5. 2016. u Zagrebu je završen 2. krug sektorskih dijaloga s nadležnim ministarstvima vezano uz ITU-sredstva za Urbanu aglomeraciju Rijeka.

više