DD krvi 24.04.jpg

Na zametu prikupljeno 28 doza krvi

Rijeka, 25. travnja 2015.
Danas je na Zametu u MO u sklopu sportskog Centra Zamet, održana druga ovogodišnja humanitarna akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koju je organizirao Aktiv dobrovoljnih davaoca krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka i Aktiv Zamet, a u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka.

više

Zamet 1.jpg

Gradnja kanalizacije te rekonstrukcija i dogradnja vodovoda na području Gornjeg Zameta

Rijeka, 24. travnja 2015.
U ponedjeljak, 27. travnja 2015.  započinje gradnja 2.040 metara kanalizacije te rekonstrukcija i dogradnja 590 metara vodovoda u ulicama Bilogorska, Zametskog korena, Vladivoja i Milivoja Lenca, Čavalsko, Maria Gennaria i Škrobotovac. Završetak ovih radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području Mjesnih odbora Pehlin, Zamet i Gornji Zamet u Gradu Rijeci predviđen je u travnju 2016. godine.

više

vijećnica.JPG

Komunalna problematika - prezentacija za vijeća mjesnih odbora

Rijeka, 15. travnja 2015.
Prezentacija rada i suradnja vijeća mjesnih odbora i odjela gradske uprave kao i službi komunalnih i trgovačkih društava Grada Rijeke, u cilju bržeg i efikasnijeg rješavanja problema i pitanja komunalnog nereda, oštećenja objekata komunalne infrastrukture, ili pak realizacije malih komunalnih akcija bile su neke od  tema sastanka koji je održan 13. travnja u Gradskoj vijećnici u popodnevnim satima.

više

Mapa radovi Ante Mandića.jpg

Početak radova na kanalizaciji i vodovodu u Ulici Ante Mandića

Rijeka, 1. travnja 2015.
U utorak, 7. travnja 2015. godine u Ulici Ante Mandića, na području mjesnog odbora Zamet, započet će gradnja 1.120 metara sanitarne odvodnje s jednom novom kanalizacijskom crpnom stanicom i rekonstrukcijom vodovoda. Radovi će se izvoditi po dionicama, a završetak radova predviđen je u prosincu 2015. godine. Ova investicija dio je 23,1 milijuna kuna vrijednog projekta EIB/CEB.

više

Dječje igralište B. Vidasa 7.jpg

Započeli su radovi na proširenju djeljeg igrališta

Rijeka, 23. ožujka 2015.
Prošli tjedan započeli su radovi na proširenju djelčjeg igrališta u Ulici Bože Vidasa 7. Izvest će se zidovi za povećanje platoa igrališta. Sve dok bude moguće igralište će biti u funkciji. Predviđeno je i postavljanje gumene podloge.

više

mob. rec. dvorišta.jpg

Postavljanje mobilnih reciklažnih dvorišta u Rijeci

Rijeka, 19. veljače 2015.
Grad Rijeka i Komunalno društvo Čistoća, kao nadogradnju sustava odvojenog prikupljanja otpada, uvode mobilna reciklažna dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta bit će na području grada Rijeke postavljena na 19 lokacija prema unaprijed određenom rasporedu. Predviđeno je da dvorište na svakom lokalitetu radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju.

više