Europski fond za regionalni razvoj

Naziv projekta

Obnova toplinarstva Grada Rijeke (KK.04.2.3.04)

Cilj projekta

Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Rijeke ulaganjem u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) i distribucijske mreže uz postupan prelazak na energetski učinkovit sustav centraliziranog grijanja.

Trajanje projekta

1.3.2021. – 31.8.2023. (najkasnije do 31.12.2023.)

Nadležno tijelo

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo

Glavne aktivnosti projekta:

 • Obnova postojeće toplovodne distribucijske mreže, odnosno rekonstrukcija 7,9 km postojeće distribucijske toplovodne mreže.
 • Izgradnja nove spojne toplovodne distribucijske mreže, odnosno izgradnju 2,5 km nove toplovodne distribucijske mreže prilikom čega bi se spojila 3 sustava toplinarstva na istočnom dijelu grada u jedinstveni sustav (Gornja Vežica, Vojak i Donja Vežica) te 3 sustava toplinarstva na zapadnom dijelu grada (Malonji, Zamet, Krnjevo) također u jedinstveni sustav. Sustav Srdoči ostat će, radi udaljenosti, izdvojeni toplinski sustav.
 • Obnovu 4 postojeća proizvodna pogona toplana što uključuje obnovu toplana Gornja Vežica, Malonji i Srdoči gdje se planira ugradnja kogeneracijskih uređaja za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije kao i ugradnja solarnih kolektora za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora. U toplani Zamet predviđena je zamjena postojećih kotlova na srednje loživo ulje modernom kondenzacijskom plinskom kotlovnicom. Dodatno je planirana kompletna automatizacija spomenutih toplana kako bi se mogle daljinski voditi i upravljati njihovim radom. Također, radi optimizacije proizvodnje toplinske energije i smanjenja troškova u toplanama gdje će se ugrađivati kogeneracijski uređaji bit će postavljeni spremnici toplinske energije. Oni omogućuju konstantni rad kogeneracijskih uređaja tijekom dana kako bi se energija proizvodila u optimalnom režimu.

Rezultati projekta:

 • Značajno smanjenje emisija CO2 u visini od 18%, te uklanjanje SO2 iz proizvodnje.
 • Unaprjeđenje učinkovitosti radi optimizacije u proizvodnji i manjih gubitaka distribucije.
 • Ukupno će se obnoviti gotovo 95% distribucijske toplovodne mreže pri čemu je 26% ili 3,8 km već obnovljeno postojećim kreditom EBRD-a u razdoblju 2015.-2018. godine, 16% je nova mreža izgrađena u sklopu projekta sveučilišta na Kampusu, dok će 53% ili 7,9 km biti obnovljeno ovim projektom. Preostalih 5% ili 0,9 km mreže u dobrom je stanju bez velikih gubitaka te je za obnovu predviđena u idućem srednjoročnom razdoblju. U konačnici, nakon rekonstrukcije i optimizacije uz izgradnju dodatnih 2,5 km spojnih toplovoda, planirana duljina toplinske distributivne mreže iznosit će ukupno 17,4 km
 • Prelazak svih proizvodnih pogona toplana na prirodni plin kao glavni energent uz zadržavanje loživog ulja kao rezerve u iznimnim slučajevima potrebe (u slučaju problema sa isporukom plina, remonti i slično). Projekt će omogućiti proizvodnju više od 50% toplinske energije iz visokoučinkovite kogeneracije i obnovljivih izvora energije po najstrožim važećim standardima EU direktiva na sustavima koji su obuhvaćeni obnovom.
 • Potpuna obnova sustava bez povećanja troškova za korisnike ili opterećenja proračuna Grada.
 • Priprema sustava za sve veću integraciju obnovljivih izvora energije u budućnosti, a sve sukladno EU “zelenom planu”.
 • 24-satni rad svih toplana u sustavu.

Nositelj projekta

 • Energo d.o.o.

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 112.270.986,39 kuna
 • Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 106.924.107,46 kuna
 • Iznos EU sufinanciranja/bespovratnih sredstava: 83.893.707,80 kuna (78,46%)

Program iz kojeg se financira

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka

Službena web-stranica projekta

https://energotoplinarstvo.com/

Kontakt za više informacija

Energo d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka
e-mail: info@energo.hr
tel.: +385 (0)51/353-006

Povezane novosti