Projekt u funkciji osiguranja kvalitetne i konkurentne usluge u otpremi tereta iz luke Rijeka.

Značaj projekta
Pruga visoke učinkovitosti Botovo-Zagreb-Rijeka i njeno povezivanje na mrežu europskih pruga u funkciji je osiguranja kvalitetne i konkurentne usluge u otpremi tereta iz luke Rijeka. Povezivanje na mrežu brzih pruga EU otvara izuzetne potencijale i u putničkom prometu.

pruga-visoke-ucinkovitosti-botovo-rijeka

Pruga visoke učinkovitosti Botovo-Rijeka

Lokacija:
Pruga na području Primorsko-goranske županije prolazi područjem više jedinica lokalne samouprave.

Vlasništvo: Državno i privatno

Vrsta projekta: Prometna infrastruktura
Nositelj projekta: HŽ Infrastruktura d.o.o.

Procijenjena vrijednost projekta: 4.732.000.000 EUR

Izgradnja pruge podijeljena je u četiri faze:

I. Botovo – Zagreb 90 km drugog kolosijeka,
II. Čvor Zagreb 65 km nove obilazne pruge,
III. Zagreb – Rijeka 177,5 km nove pruge,
IV. Čvor Rijeka 50 km kolosijeka.

Model realizacije: Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija:

Dokumenti prostornog uređenja:

  • Strategija i Program prostornog uređenja RH.

Studijska dokumentacija:

  • Strategija prometnog razvitka RH, 1999.,
  • Prethodna studija opravdanosti investicijskog projekta,
  • Studija utjecaja zahvata na okoliš dionice Zagreb-Drežnica,
  • Studija aerodinamike u tunelima,
  • Prostorno i prometno-integralna studija Primorskogoranske županije i Grada Rijeke, 2011. godine.

Projektna dokumentacija:

  • Idejna građevinska rješenja.

Kontakt:
Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova
HŽ infrastruktura d.o.o.
Telefon: 01 378 3440
E-mail: fondovi.eu@hzinfra.hr
Web: www.hzinfra.hr