Centar kompetencija za pametne gradove povezuje gospodarske subjekte i istraživačke institucije na projektima istraživanja i razvoja s ciljem rješavanja izazova s kojima se gradovi nose, poput prometa, energetike, ekologije, infrastrukture, upravljanja resursima.

Nakon odobrenja bespovratnih sredstava Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u ožujku 2020. godine, s aktivnostima je započeo CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove.

Smart RI logotipCentar kompetencija za pametne gradove podrazumijeva partnerstvo u inovacijskom klasteru koji povezuje gospodarske subjekte i istraživačke institucije na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima. Cilj je rješavanje izazova s kojima se gradovi nose, poput prometa, energetike, ekologije, infrastrukture, upravljanja resursima…

Centri kompetencija (CEKOM) dio su inovacijske infrastrukture Republike Hrvatske i jedan od instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovog povezivanja sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Njihov osnovni zadatak je poticanje učinkovite suradnje privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora u cilju jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva te usklađivanje istraživačko-razvojnih strateških planova s potrebama gospodarstva.

36 inovativnih rješenja za proizvode ili tehnologije koje bi trebale olakšati svakodnevni život u gradovima

Suradnjom 20 partnera, osmišljeno je 6 glavnih razvojnih projekata kroz koje će se, tijekom 3 godine trajanja projekta, realizirati 36 inovativnih rješenja za proizvode ili tehnologije sa značajnim tržišnim potencijalom:

  • SMART CITY SURINMO – Optimiziranje prometnih tokova u uvjetima niskougljične mobilnosti i izrada modela centralnog praćenja, analize i dijeljenja ključnih informacija o prometu
  • SMART CITY MODESTY – Prikupljanje podataka u realnom vremenu u svrhu dobivanja što relevantnijeg uzorka podataka za potrebe istraživanja
  • SMART CITY LIVING – Direktno povezivanje s građanima i životom u gradu te kretanjem stanovnika i posjetitelja. Projektom su obuhvaćene aktivnosti vezane uz poboljšanje kvalitete života
  • SMART CITY ENERGY AND ENVIROMENT – Platforma za planiranje i upravljanje energetskom učinkovitošću, javnom rasvjetom i održivim okolišem te gospodarenje otpadom
  • SMART CITY CONNECTED TRAFFIC – Uspostava integriranog sustava za podršku odlučivanju u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti. Osigurava održivost gradskog prometnog sustava uspostavom kvalitetnijih rješenja
  • SMART CITY 4DII – Efikasnije upravljanje infrastrukturom u svrhu smanjivanja troškova, privlačenje investicija i pružanja što bolje usluge svojim korisnicima
SmartCity projekti

SmartCity projekti

Razvoj proizvoda do razine spremnosti za komercijalizaciju u formatu pilot projekata provodit će se upravo u gradu Rijeci, čime će se doprinijeti razvoju Rijeke kao pametnog grada, a život stanovnika učiniti boljim i udobnijim.

Projekt podrazumijeva sustavni i inovativni pristup razvoju grada, upravljanju njegovim resursima, procesima i uslugama uz pomoć novih tehnologija. Time se podiže kvaliteta života građana i posjetitelja, a omogućuje i pametno donošenje odluka i upravljanje te pojačana efikasnost u smislu planiranja i ostvarivanja ušteda. Osim što optimalno koristi resurse, “pametan grad” istodobno ohrabruje građane, zajednice, znanstveno-istraživačke institucije i poduzetnike na korištenje prikupljenih podataka čime se pojačava mogućnost participacije u detektiranju problema i pronalaženju rješenja.

Više o Smart city projektima.

Partnerstvo gospodarstva i istraživačkih institucija na gotovo 150 milijuna vrijednom projektu

Projekt okuplja 20 partnera – 17 trgovačkih društava i 3 istraživačke institucije.

Partneri koji sudjeluju u Centru kompetencija za pametne gradove u Rijeci su Smart RI d.o.o., Sveučilište u Rijeci, Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvatski Telekom d.d., Combis d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, 3tCable d.o.o., Alarm Automatika d.o.o., Elektrokovina Plus d.o.o., Energo d.o.o., Exevio d.o.o., Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, IOLAP Inc., KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Kreativni odjel d.o.o., Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka promet d.d., Apsolon d.o.o., Smart Sense d.o.o. i SmartIS d.o.o.

Nositelj i prijavitelj projekta CEKOM je Smart RI do.o.o.

Smart RI je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Rijeke koje je i osnovano s ciljem upravljanja Centrom kompetencija za pametne gradove, odnosno upravljanja inovacijskim klasterom u svrhu povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima kako bi se doprinijelo rješavanju izazova s kojima se gradovi nose (promet, energetika, ekologija i druga S3 područja).

Smart RI d.o.o. nositelj je i prijavitelj projekta CEKOM na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za Podršku razvoju Centara kompetencija.

Ukupna vrijednost projekta je 149.631.384,15 kn. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 95.357.525,75 kn. Partneri u projektu participiraju sa 54.273.858,40 kn.

Riječki CEKOM kao pokazni centar za „pametne“ tehnologije

Strateški ciljevi Centra kompetencija za pametne gradove su:

  • Razvoj novih znanja, iniciranje i podržavanje dugoročne istraživačke suradnje između znanosti i industrije u najkompleksnijim istraživanjima
  • Pozicioniranje grada Rijeke kao testne platforme za provjeru koncepta uz osiguravanje sudjelovanja tehnološki najnaprednijih poduzeća u RH
  • Jačanje pozicije Rijeke i Hrvatske kao razvojnog centra, te kao optimalne lokacije za dugoročne istraživačke projekte

CEKOM u Rijeci bit će testni i pokazni centar za „pametne“ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot projekti sa gradskom upravom i građanima radi unaprjeđenja proizvoda i/ili usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju. Upravo će taj kontekst urbanog laboratorija biti najvidljiviji građanima i posjetiteljima Rijeke, gdje će po prvi put imati priliku aktivno sudjelovati u primjeni i razvoju novih tehnologija.

Dugoročna strategija Grada Rijeke u kontekstu pametnih gradova očituje se i kroz povezivanje rezultata aktivnosti u CEKOM-u sa drugim projektima Grada poput Tehnološkog parka Torpedo ili budućeg projekta rekonstrukcije energane bivše Tvornice papira Rijeka, te povezivanje sa novo osnovanim centrom za umjetnu inteligenciju Sveučilišta u Rijeci.

Više o radu Centra kompetencija za pametne gradove na mrežnim stranicama tvrtke Smart RI.

Europski fond za regionalni razvoj

Vezane novosti

Četvrtak, 24. rujan 2015.

Prihvaćena Izvješća o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava za 2014. godinu

Gradsko vijeće Grada Rijeke, nakon dugotrajne rasprave većinom je glasova prihvatilo Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna i Izvješće o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava za 2014. godinu. Najviše primjedbi vijećnici su dali na izvješće o poslovanju Energa, dok je, kada je riječ o Polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna, glava tema bio brod Galeb.

Više informacija

Utorak, 14. travanj 2015.

Praksa ukazala na potrebu osnaživanja komunalnog i prometnog redarstva

Izvješće o radu komunalnog i prometnog redarstva Grada Rijeke, podneseno na gradonačelnikovom kolegiju, pokazalo je kako u situaciji u kojoj se zakonskim rješenjima stalno proširuje opseg nadležnosti redarstva, posebice komunalnog, ove dvije službe bez povećanja broja djelatnika neće moći na zadovoljavajući način obaviti sve propisane poslove.

Više informacija