Europe Direct Rijeka dio je Europe Direct mreže u Hrvatskoj i nove generacije Europe Direct informacijskih centara diljem EU-a čijom mrežom upravlja Europska komisija.

Europe Direct Rijeka

Prema Pozivu Europske komisije za podnošenje prijedloga za odabir partnera koji će u Hrvatskoj voditi Europe Direct u razdoblju od 2021. – 2025., projektni prijedlog Riječke razvojne agencije Porin dobio je visoku prolaznu ocjenu te je travnju 2021. godine sklopljen petogodišnji okvirni sporazum čime je RRA Porin postala sjedište centra Europe Direct Rijeka za područje Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2021. – 2025. godine.

Europe Direct Rijeka službeno je započeo s radom 1. svibnja 2021. godine.

Zadaća centra Europe Direct Rijeka je postaviti se kao direktna veza između građana i EU institucija, odnosno djelovati kao produžena ruka Europske komisije koja će pružati potporu u neposrednom protoku informacija vezanih za mogućnosti i prednosti koje su na raspolaganju građanima država članica EU – lokalnom stanovništvu na razini Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Cilj centra Europe Direct Rijeka je različitim aktivnostima približiti Europu ljudima na terenu i poticati ih na uključivanje u rasprave o budućnosti EU-a, a koje će obuhvaćati i posjete osnovnim i srednjim školama u kojima će se održavati prezentacije, voditi rasprave o EU-u te dijeliti službene publikacije.

Sve usluge centra Europe Direct Rijeka besplatne su za sve uključene građane, no bitno je napomenuti kako iste ne obuhvaćaju pružanje pravnih savjeta niti tumačenje zakonodavstva EU-a.

Građani se mogu obratiti centru Europe Direct Rijeka s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjelovati u događanjima na temu budućnosti EU-a.

Godišnja bespovratna sredstva za sufinanciranje aktivnosti Europe Direct za godine 2022.-2025. iznose 30.400 eura. Godišnja bespovratna sredstva za 2021. (svibanj-prosinac) iznose 20.267 eura. Jednokratna isplata dodatnih bespovratnih sredstava za 2021. za događanje kojim se oglašava Europe Direct iznosi 3.200 eura.

Kontakt podaci o centrima Europe Directa u državama članicama EU-a, uključujući Hrvatsku.

Više o Europskoj komisiji i hrvatskom predstavništvu