Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

Decentralizacijom državne uprave 2000. godine profesionalno vatrogastvo vraćeno je u nadležnost lokalne samouprave, pa Grad Rijeka postaje osnivač Javne vatrogasne postrojbe Rijeka.

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke:

  • sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
  • gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
  • pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
  • obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama,
  • pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite,
  • pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti,
  • osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova i dr.

Što se tiče tehničkih intervencija, vatrogasci pružaju pomoć kod poplava u stanu, otvaranja stana na zahtjev ovlaštene osobe, propuštanja plina, začepljene kanalizacije, zaglavljenog lifta, spašavanja osoba iz stana, uklanjanja nestabilnih dijelova objekata, uklanjanja stabla s prometnice, prometnih nezgoda, uklanjanja vozila s prometnica i dr.

Javna vatrogasna postrojba financira se iz državnog proračuna, putem decentraliziranih sredstava za vatrogastvo, a Grad Rijeka te jedinice lokalne samouprave u okolice Rijeke iz proračuna svake godine osiguravaju i dodatna sredstva za rad postrojbe.

Javna vatrogasna postrojba baštini tradiciju najstarije vatrogasne organizacije na području naše države, osnovane 1863. godine.

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
Zapovjednik: Hinko Mance
Zamjenik zapovjednika: Dario Gauš
Broj za žurne pozive za vatrogasne intervencije: 193
Jedinstveni broj za hitne slučajeve: 112

Povijesna zanimljivost

U Rijeci je 26. siječnja 1863. godine osnovan gradski Vatrogasni zbor, prva profesionalna vatrogasna postrojba u Hrvatskoj s 32 člana. I tih davnih dana vatrogasci su bili podređeni Gradskom magistratu. Potvrđuje to i osnivački akt iz 1863. godine u kojem stoji da je Zbor gradskih vatrogasaca Rijeka direktno podređen Gradskom magistratu, a zadužen je za nadgledanje sprovođenja važećeg “Pravilnika o zapaljivim materijama” od 30. listopada 1859. i za pružanje pomoći pri sprečavanju širenja, te gašenju požara.

Dokument: