Urbana aglomeracija

Urbana aglomeracija Rijeka osnovana je Odlukom ministra Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 21. 9. 2015. godine, prema kojoj u sastav ulazi 10 jedinica lokalne samouprave: gradovi Rijeka, Kastav, Kraljevica i Opatija te općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo. Za predmetni obuhvat izrađena je Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016. – 2020., te za predmetnih 10 jedinica lokalne samouprave i dalje postoje obveze vezano uz provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016. – 2020.

Urbana aglomeracija Rijeka 2021.-2027.

Urbana aglomeracija Rijeka 2021.-2027.

U srpnju 2021. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., prema kojima su gradovi koji su do trenutka njihovog donošenja uspostavili svoja urbana područja imali mogućnost zadržati postojeći obuhvat ili uspostaviti nova urbana područja. U skladu s predmetnim Smjernicama Grad Rijeka je predložio izmjenu obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027., te je Ministarstvu dostavio Konačni prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka prema kojem bi Urbana aglomeracija Rijeka obuhvaćala 14 jedinica lokalne samouprave: gradove Rijeku, Bakar, Kastav, Kraljevicu i Opatiju te općine Čavle, Jelenje, Klanu, Kostrenu, Lovran, Matulji. Mošćenička Draga, Omišalj i Viškovo. Uz prijedlog Grada Rijeke dostavljene su suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Rijeka navedenih gradova i općina.
Odlukom ministrice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 17. prosinca  2021. godine u sastav Urbane aglomeracije Rijeka ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave:

Republika Hrvatska potpisala je krajem 2014. godine Sporazum o partnerstvu  u kojem su definirani i gradovi koji mogu koristiti ITU mehanizam (Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja). Radi se o gradovima iznad 100.000 stanovnika i vezano s tim mogu formirati urbane aglomeracije te gradovima iznad 50.000 stanovnika koji mogu osnovati urbana područja.

ITU mehanizam je mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Mehanizam služi za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti.

Aktivnosti ITU mehanizma mogu se financirati iz tri različita europska fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Za provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju u najvećim urbanim centrima u Republici Hrvatskoj osigurano je 345,35 milijuna eura.