Europski fond za regionalni razvoj

Naziv projekta

Obnova toplinarstva Grada Rijeke (KK.04.2.3.04)

Cilj projekta

Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Rijeke ulaganjem u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) i distribucijske mreže uz postupan prelazak na energetski učinkovit sustav centraliziranog grijanja.

Trajanje projekta

1.3.2021. – 31.8.2023. (najkasnije do 31.12.2023.)

Nadležno tijelo

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo

Glavne aktivnosti projekta:

 • Obnova postojeće toplovodne distribucijske mreže, odnosno rekonstrukcija 7,9 km postojeće distribucijske toplovodne mreže.
 • Izgradnja nove spojne toplovodne distribucijske mreže, odnosno izgradnju 2,5 km nove toplovodne distribucijske mreže prilikom čega bi se spojila 3 sustava toplinarstva na istočnom dijelu grada u jedinstveni sustav (Gornja Vežica, Vojak i Donja Vežica) te 3 sustava toplinarstva na zapadnom dijelu grada (Malonji, Zamet, Krnjevo) također u jedinstveni sustav. Sustav Srdoči ostat će, radi udaljenosti, izdvojeni toplinski sustav.
 • Obnovu 4 postojeća proizvodna pogona toplana što uključuje obnovu toplana Gornja Vežica, Malonji i Srdoči gdje se planira ugradnja kogeneracijskih uređaja za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije kao i ugradnja solarnih kolektora za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora. U toplani Zamet predviđena je zamjena postojećih kotlova na srednje loživo ulje modernom kondenzacijskom plinskom kotlovnicom. Dodatno je planirana kompletna automatizacija spomenutih toplana kako bi se mogle daljinski voditi i upravljati njihovim radom. Također, radi optimizacije proizvodnje toplinske energije i smanjenja troškova u toplanama gdje će se ugrađivati kogeneracijski uređaji bit će postavljeni spremnici toplinske energije. Oni omogućuju konstantni rad kogeneracijskih uređaja tijekom dana kako bi se energija proizvodila u optimalnom režimu.

Rezultati projekta:

 • Značajno smanjenje emisija CO2 u visini od 18%, te uklanjanje SO2 iz proizvodnje.
 • Unaprjeđenje učinkovitosti radi optimizacije u proizvodnji i manjih gubitaka distribucije.
 • Ukupno će se obnoviti gotovo 95% distribucijske toplovodne mreže pri čemu je 26% ili 3,8 km već obnovljeno postojećim kreditom EBRD-a u razdoblju 2015.-2018. godine, 16% je nova mreža izgrađena u sklopu projekta sveučilišta na Kampusu, dok će 53% ili 7,9 km biti obnovljeno ovim projektom. Preostalih 5% ili 0,9 km mreže u dobrom je stanju bez velikih gubitaka te je za obnovu predviđena u idućem srednjoročnom razdoblju. U konačnici, nakon rekonstrukcije i optimizacije uz izgradnju dodatnih 2,5 km spojnih toplovoda, planirana duljina toplinske distributivne mreže iznosit će ukupno 17,4 km
 • Prelazak svih proizvodnih pogona toplana na prirodni plin kao glavni energent uz zadržavanje loživog ulja kao rezerve u iznimnim slučajevima potrebe (u slučaju problema sa isporukom plina, remonti i slično). Projekt će omogućiti proizvodnju više od 50% toplinske energije iz visokoučinkovite kogeneracije i obnovljivih izvora energije po najstrožim važećim standardima EU direktiva na sustavima koji su obuhvaćeni obnovom.
 • Potpuna obnova sustava bez povećanja troškova za korisnike ili opterećenja proračuna Grada.
 • Priprema sustava za sve veću integraciju obnovljivih izvora energije u budućnosti, a sve sukladno EU “zelenom planu”.
 • 24-satni rad svih toplana u sustavu.

Nositelj projekta

 • Energo d.o.o.

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 112.270.986,39 kuna
 • Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 106.924.107,46 kuna
 • Iznos EU sufinanciranja/bespovratnih sredstava: 83.893.707,80 kuna (78,46%)

Program iz kojeg se financira

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka

Službena web-stranica projekta

https://energotoplinarstvo.com/

Kontakt za više informacija

Energo d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka
e-mail: info@energo.hr
tel.: +385 (0)51/353-006

Povezane novosti

Petak, 7. travanj 2023.

Kreću radovi u ulicama Tome Strižića i Vjekoslava Dukića, a s njima i značajna preregulacija prometa kod Kampusa i KBC-a na Sušaku

Na području kod Kampusa i novog KBC-a kreće značajna preregulacija prometa zbog radova na izgradnji rotora i rekonstrukciji toplovodne mreže koji počinju u ulici Tome Strižića. Zbog obima radova koji će se na ovom području odvijati tijekom narednih mjeseci u subotu, 15. travnja 2023.godine, na snagu će stupiti preregulacija prometa.

Više informacija

Utorak, 21. veljača 2023.

Projekt „Obnova toplinarstva grada Rijeke“ ulazi u intenzivnu fazu

Projekt „Obnova toplinarstva grada Rijeke“ kojeg provodi tvrtka Energo ulazi u fazu intenzivnih radova. Uz obnovu sedam riječkih toplana, potpisom ugovora s tvrtkom AMARC stvoreni su svi uvjeti za početak radova na distributivnoj toplovodnoj mreži Energa čime će se obnoviti 7,9 km starih riječkih toplovoda te izgraditi 2,5 kilometara novih spojnih toplovoda.

Više informacija