21. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se 13.07.2023. godine u 09,30 sati u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 1.

 2. Točka 2.

 3. Točka 3.

 4. Točka 4.

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

 7. Točka 7.

 8. Točka 8.

  Prijedlog odluke nije prihvaćen

 9. Točka 9.

  Prijedlog odluke nije prihvaćen

 10. Točka 10.

 11. Točka 11.

  Prijedlog odluke nije prihvaćen

 12. Točka 12.

 13. Točka 13.

 14. Točka 14.

 15. Točka 15.

 16. Točka 16.

 17. Točka 17.

  Izvještaj nije prihvaćen

 18. Točka 18.

 19. Točka 19.

  Izvještaj nije prihvaćen

 20. Točka 20.

 21. Točka 21.

  Izvještaj nije prihvaćen

 22. Točka 22.

  Izvještaj nije prihvaćen

 23. Točka 23.

  Izvještaj nije prihvaćen

 24. Točka 24.

 25. Točka 25.

 26. Točka 26.

 27. Točka 27.

 28. Točka 28.

 29. Točka 29.

 30. Točka 30.