Posebnu pažnju osobe treće životne dobi posvećuju očuvanju zdravlja. Grad Rijeka u tome im pomaže vodeći računa o razvoju zdravih stilova života.

Iako stariju dob često prate brojni zdravstveni problemi, sve je više dokaza da osobe u toj životnoj dobi imaju više tjelesne i psihičke snage nego što zamišljamo. Jedan od ciljeva Grada Rijeke je pomoći da to čim duže tako i ostane.

Zdravi stilovi života (kretanje, rekreacija, pravilna prehrana i slično) pomažu očuvati zdravlje i popraviti postojeće tegobe. U Rijeci su tako dostupni različiti programi, namijenjeni između ostaloga i osobama treće životne dobi, koji u cilju imaju upravo očuvanje zdravlja i kvalitetu života.

U nastavku saznajte nešto više o programima i projektima namijenjenim osobama starije životne dobi te udrugama, institucijama i pojedincima koji ih organiziraju. Za dio ovih programa Grad Rijeka pruža financijsku i druge oblike potpore, te su stoga za građane potpuno ili djelomično besplatni. 

Svi navedeni projekti i programi dostupni su osobama treće životne dobi kako bi se osigurala njihova psihosocijalna zaštita i zaštita zdravlja

 

Petak, 15. travanj 2016.

Održana Izborna skupština Matice umirovljenika grada Rijeke

U riječkoj Gradskoj vijećnici održana je Izborna skupština Matice umirovljenika grada Rijeke. Ova udruga ove godine obilježava 70. obljetnicu djelovanja, a članovima skupštine se čestitkama na obljetnici i riječima zahvale i za doprinos koji daju našem gradu, obratio riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Više informacija

Utorak, 12. siječanj 2010.

Povećana sredstva za projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi

Unatoč ekonomskoj krizi koja se odrazila i na gradski proračun, Grad Rijeka će za projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2010. izdvojiti 9.034.500 kuna, što je za 1% više nego protekle godine. Kako je istaknuto na gradonačelnikovom kolegiju, tim će se sredstvima poduprijeti provođenje 120 programa, među kojima i nekoliko novih, s ciljem zadržavanja postignutog standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi za Riječane.

Više informacija

Četvrtak, 1. srpanj 2004.

Novi kombi u Službi za pomoć i njegu u kući

Donacijom novog kombi vozila nastavlja se suradnja Grada Rijeke i Doma za starije i nemoćne osobe “Kantrida”. Proračunom za 2004. godinu Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb osigurao je i financijska sredstva za potrebe Službe za pomoć i njegu u kući Doma na Kantridi.

Više informacija

Četvrtak, 18. prosinac 2003.

Otvoren Klub starijih osoba Škurinje

U nazočnosti riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela i predsjednika Udruge umirovljenika Grada Rijeke lvana Farkaša u prostoru bivšeg podcentra predškolskog odgoja Škurinje otvoren je Klub starijih osoba Škurinje koji će služiti za potrebe osoba starije životne dobi s područja Škurinja, kojih je prema podacima Mjesnog odbora oko 1.200.

Više informacija