Riječ je o programu primarne prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja, a namijenjen je učenicima 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima. Program, čija je provedba započela u školskoj godini 2010/2011, sastavljen od 5 komponenti:

  • "Mogu ako hoću -1" (MAH 1)
  • "Sajam mogućnosti"
  • "Prevencija i alternativa -1" (PIA 1)
  • "Prevencija i alternativa -2" (PIA 2)
  • "Mogu ako hoću – 2" (MAH 2).

Nositelj programa je Policijska uprava primorsko-goranska, a neposredni provoditelji su djelatnici Odsjeka za prevenciju PU primorsko-goranske. Program se provodi u uskoj suradnji s odjelima gradske uprave za odgoj i školstvo i za zdravstvo i socijalnu skrb.

"Mogu ako hoću 1" (MAH-1), sastoji se od organiziranih dolazaka učenika IV. razreda u policijske postaje, a cilj je približavanje policije učenicima i prihvaćanje policajca kao prijatelja pomagača te prevencija ovisnosti, nasilja i vandalizma. Provodila se tijekom cijele školske godine.

Na "Sajmu mogućnosti",  sudionicima MAH-1, različite kulturno-umjetničke, sportske i druge udruge, predstavljaju svoje sadržaje kako bi sami učenici u dogovoru s roditeljima, mogli odabrati određenu aktivnost kojom bi se bavili u slobodno vrijeme.

"Prevencija i alternativa 1" provodi se tijekom cijele školske godine za učenike 5. razreda osnovnih škola. Ova je komponenta usmjerena na važnost ranog uočavanja i rješavanja problema, s naglaskom na prevenciju zlouporabe droga, nasilja među mladima, vandalizma i drugih oblika rizičnog ponašanja. U sklopu PIA -1 komponente policijski službenik provodi interaktivnu radionicu i kviz znanja u školi u trajanju od 1 školskog sata.

"Prevencija i alternativa 2" (PIA-2) sastoji se od interaktivnog predavanja policijskog službenika za učenike 6. razreda. Tema predavanja je "Zlouporaba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja".

"Mogu ako hoću 2" (MAH-2), provodi policijski službenik na 45-minutnom roditeljskom sastanku učenika 6. razreda. Tema sastanka je problem ovisnosti i druga neprihvatljiva ponašanja maloljetnika sa aspekta zakonske regulative i policijskog postupanja.

Više na internetskim stranicama PU primorsko-goranske.