Europski fond za regionalni razvoj

Naziv projekta

Obnova toplinarstva Grada Rijeke (KK.04.2.3.04)

Cilj projekta

Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Rijeke ulaganjem u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) i distribucijske mreže uz postupan prelazak na energetski učinkovit sustav centraliziranog grijanja.

Trajanje projekta

1.3.2021. – 31.8.2023. (najkasnije do 31.12.2023.)

Nadležno tijelo

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo

Glavne aktivnosti projekta:

 • Obnova postojeće toplovodne distribucijske mreže, odnosno rekonstrukcija 7,9 km postojeće distribucijske toplovodne mreže.
 • Izgradnja nove spojne toplovodne distribucijske mreže, odnosno izgradnju 2,5 km nove toplovodne distribucijske mreže prilikom čega bi se spojila 3 sustava toplinarstva na istočnom dijelu grada u jedinstveni sustav (Gornja Vežica, Vojak i Donja Vežica) te 3 sustava toplinarstva na zapadnom dijelu grada (Malonji, Zamet, Krnjevo) također u jedinstveni sustav. Sustav Srdoči ostat će, radi udaljenosti, izdvojeni toplinski sustav.
 • Obnovu 4 postojeća proizvodna pogona toplana što uključuje obnovu toplana Gornja Vežica, Malonji i Srdoči gdje se planira ugradnja kogeneracijskih uređaja za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije kao i ugradnja solarnih kolektora za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora. U toplani Zamet predviđena je zamjena postojećih kotlova na srednje loživo ulje modernom kondenzacijskom plinskom kotlovnicom. Dodatno je planirana kompletna automatizacija spomenutih toplana kako bi se mogle daljinski voditi i upravljati njihovim radom. Također, radi optimizacije proizvodnje toplinske energije i smanjenja troškova u toplanama gdje će se ugrađivati kogeneracijski uređaji bit će postavljeni spremnici toplinske energije. Oni omogućuju konstantni rad kogeneracijskih uređaja tijekom dana kako bi se energija proizvodila u optimalnom režimu.

Rezultati projekta:

 • Značajno smanjenje emisija CO2 u visini od 18%, te uklanjanje SO2 iz proizvodnje.
 • Unaprjeđenje učinkovitosti radi optimizacije u proizvodnji i manjih gubitaka distribucije.
 • Ukupno će se obnoviti gotovo 95% distribucijske toplovodne mreže pri čemu je 26% ili 3,8 km već obnovljeno postojećim kreditom EBRD-a u razdoblju 2015.-2018. godine, 16% je nova mreža izgrađena u sklopu projekta sveučilišta na Kampusu, dok će 53% ili 7,9 km biti obnovljeno ovim projektom. Preostalih 5% ili 0,9 km mreže u dobrom je stanju bez velikih gubitaka te je za obnovu predviđena u idućem srednjoročnom razdoblju. U konačnici, nakon rekonstrukcije i optimizacije uz izgradnju dodatnih 2,5 km spojnih toplovoda, planirana duljina toplinske distributivne mreže iznosit će ukupno 17,4 km
 • Prelazak svih proizvodnih pogona toplana na prirodni plin kao glavni energent uz zadržavanje loživog ulja kao rezerve u iznimnim slučajevima potrebe (u slučaju problema sa isporukom plina, remonti i slično). Projekt će omogućiti proizvodnju više od 50% toplinske energije iz visokoučinkovite kogeneracije i obnovljivih izvora energije po najstrožim važećim standardima EU direktiva na sustavima koji su obuhvaćeni obnovom.
 • Potpuna obnova sustava bez povećanja troškova za korisnike ili opterećenja proračuna Grada.
 • Priprema sustava za sve veću integraciju obnovljivih izvora energije u budućnosti, a sve sukladno EU “zelenom planu”.
 • 24-satni rad svih toplana u sustavu.

Nositelj projekta

 • Energo d.o.o.

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 112.270.986,39 kuna
 • Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 106.924.107,46 kuna
 • Iznos EU sufinanciranja/bespovratnih sredstava: 83.893.707,80 kuna (78,46%)

Program iz kojeg se financira

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka

Službena web-stranica projekta

https://energotoplinarstvo.com/

Kontakt za više informacija

Energo d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka
e-mail: info@energo.hr
tel.: +385 (0)51/353-006

Povezane novosti

Petak, 15. prosinac 2023.

Završena 1. faza projekta „Obnova toplinarstva grada Rijeke“ i modernizacije javne rasvjete u Rijeci

Projekt „Obnova toplinarstva grada Rijeke“, čija prva faza završava istekom godine, za cilj ima povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Rijeke. Energo d.o.o. vodi i upravlja sustavom toplinske energije smještenim unutar administrativnih granica Grada Rijeke, koji opskrbljuje gotovo 10.000 korisnika.

Više informacija

Srijeda, 6. prosinac 2023.

Na području bolnice Sušak i Kampusa kreće privremena preregulacija prometa

Zbog radova koji se odvijaju u sklopu EU projekata “Obnova toplinarstva Grada Rijeke” i „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ te radova na izgradnji kružnog raskrižja ulica Tome Strižića i Vjekoslava Dukića, od četvrtka, 7. prosinca 2023. godine, zatvara se za promet ulica Tome Strižića i uvodi privremena preregulacija prometa na širem području

Više informacija

Utorak, 5. prosinac 2023.

Od četvrtka, 7. prosinca zbog izvođenja radova zatvara se Ulica Tome Strižića

Prometni centar grada Rijeke obavještava javnost kako će zbog izvođenja radova na toplovodnom sustavu grada Rijeke – spoj Toplana Gornja Vežica – Toplana Vojak, Ulica Tome Strižića na dijelu od raskrižja sa Ulicom Vjekoslava Dukića do raskrižja sa Ulicom Kačjak biti privremeno zatvorara za sav promet, osim za vozila gradilišta i povremeno za potrebe stanara.

 

Više informacija