Poslovi upravljanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na korištenje zemljišta i  objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada.

Kontakt informacije odjela

Denis Šulina

Povezane novosti i natječaji

Nedjelja, 6. prosinac 2015.

Neformalni javni poziv za iskazivanje zainteresiranosti za najam stanova Grada Rijeke osobama koje se ne nalaze na važećoj listi prioriteta za davanje stanova u najam

U svrhu daljnje realizacije programa stambenog zbrinjavanja građana Rijeke, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene, objavljuje neformalni javni poziv građanima koji ispunjavaju uvjete utvrđene odredbama Odluke o najmu stanova i koji su zainteresirani za najam gradskih stanova, a ne nalaze se na Listi prioriteta za davanje stanova u najam.

Više informacija