Mjesni odbor Pećine površine je 48,59 ha i ima 2.545 stanovnika.

Povezane novosti

Srijeda, 11. listopad 2017.

Osposobljavanje za održivu uporabu pesticida

Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (N.N., br. 14/14.) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N.N., br. 142/12.) sve osobe koje koriste sredstva za zaštitu bilja u poljoprivredi, pri održavanju zelenila na javnim i privatnim površinama te one koji proizvode, skladište i prodaju sredstva za zaštitu bilja obvezne su pohađati osposobljavanje za održivu uporabu pesticida.

Više informacija

Petak, 25. kolovoz 2017.

Postavljeni prometni stupići na Plumbumu

TD Rijeka promet d.d. postavilo je ovog ljeta prometne stupiće kod nekadašnje autobusne čekaonice linije 10. Stupići su postavljeni na prijedlog građana i uz suglasnost MO Pećine, a kako bi se pješacima omogućio siguran prolaz ovim dijelom Plumbuma.

Više informacija