Djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom putem brojnih projekata nudi se niz usluga psihosocijalne i zdravstvene zaštite, od kojih su mnogi poduprti od strane Grada Rijeke i provede s u suradnji s osobama s invaliditetom.

U sljedećim podrubrikama možete doznati više o ustanovama zdravstva i socijalne skrbi koje brinu o djeci s posebnim potrebama i odraslim osobama s invaliditetom, kao i o udrugama te uslugama koje se u Rijeci nude ovoj populaciji.

Ponedjeljak, 5. svibanj 2003.

Udruga za cerebralnu paralizu dobila nove prostorije

Na Svjetski dan osoba s cerebralnom paralizom Grad Rijeka darovao je Udruzi osoba s cerebralnom i dječjom paralizom novi prostor u Ružićevoj ulici broj 12. Otvaranjem novog prostora Rijeka se na najbolji mogući način uključila u obilježavanje Europske godine osoba s invaliditetom.

Više informacija