Grad Rijeka uveo je Građanski odgoj u riječke osnovne škole kako bi promicao nenasilje, toleranciju i solidarnost te kod učenika razvijao ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštovanju ljudskih prava kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

Grad Rijeka od školske godine 2016./2017. učenicima viših razreda osnovne škole omogućava pohađanje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje.

Za navedeni program Grad Rijeka je izradio i priručnik za učenike.

Grad Rijeka je 2020. godine izradio i posebnu web stranicu građanskog odgoja i obrazovanja:

Građanski odgoj provodi se kao izvannastavna aktivnost (po modelu iznimno uspješnog programa „Moja Rijeka“).

Nastava Građanskog odgoja u riječkim se školama izvodi jednom do dva puta tjedno i to u višim razredima (5. do 8. razred). Predmet se uvodi postupno, na način da prvo ulazi u pete razrede, s planiranim nastavkom provođenja do kraja osnovnoškolskog obrazovanja.

Priručnici za učenike

U školskoj godini 2015./2016. provedene su pripremne radnje za realizaciju ovog programa. Izrađen je priručnik za učenike namijenjen učenicima petih i šestih razreda koji obuhvaća sve dimenzije Građanskog odgoja i obrazovanja, a teme oblikuje na adekvatan i učenicima blizak i zanimljiv način. Priručnik je 2017. godine unaprjeđen prema preporukama koje su proizašle iz evaluacije prve, eksperimentalne, godine provedbe.

Radi kontinuiteta provođenja ovog uspješnog programa, tijekom školske godine 2017./2018. izrađen je i priručnik “Učenici građani: informirani, aktivni i odgovorni” za učenike sedmih i osmih razreda, koji također obuhvaća sve dimenzije građanskog obrazovanja.

Ovo su prvi takvi priručnici u Hrvatskoj, a u njegovu su izradu bili uključeni brojni sudionici, od organizacija civilnog društva i djelatnika Sveučilišta u Rijeci do učitelja-provoditelja programa i samih škola, dakle, čitava odgojno-obrazovna vertikala. Teme koje se obrađuju su pomno birane, obrađivane i prilagođavane uzrastu. Priručnici su prevedeni i na talijanski jezik kako bi se približili što većem broju učenika.

Grad Rijeka besplatno ustupa priručnik i ostale materijale za provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u školama

Imajući u vidu nužnost provođenja Građanskog odgoja i obrazovanja kao zasebnog nastavnog predmeta u cilju razvoja kvalitetnijeg društva, Grad Rijeka besplatno ustupa sve materijale za provođenje ovog programa svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, odnosno svim školama koje za tim iskažu interes, odnosno odluče provoditi program.

Naime, osim priručnika i pripadajućih građanskih mapa za učenike, riječki model građanskog odgoja obuhvaća i smjernice za provođenje programa i uporabu priručnika. Smjernice su namijenjene učiteljima te definiraju obrazovne ishode, stečene građanske vještine, razvijene građanske vrijednosti te opis i strukturu aktivnosti za učenike.

Ove su Smjernice izrađene u skladu s nacrtom Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole iz 2014. godine. Takvo usklađivanje učinjeno je sa svrhom usustavljivanja Građanskog odgoja i obrazovanja, odnosno sa svrhom stvaranja modela koji može poslužiti kao konkretni gotov proizvod za nacionalnu razinu uvođenja programa ukoliko do nje dođe.

Naime, svi su materijali pisani tako da su primjenjivi u svim mjestima, gradovima i županijama u Hrvatskoj te nisu sadržajem niti aktivnostima vezani za Rijeku.

Predstavnici svih jedinica lokalne i regionalne samouprave kao i predstavnici zainteresiranih osnovnih škola, mogu se s iskazom interesa obratiti e-mailom na adresu skolstvo@rijeka.hr.

Ovdje možete preuzeti i Sporazum s Gradom Rijekom o besplatnom preuzimanju materijala te popunjeni sporazum poslati poštom na adresu: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Trpimirova 2, 51000 Rijeka.

U Rijeci je za sve zainteresirane učitelje-provoditelje prethodno organizirana edukacija kojom im se omogućava uspješno obrazovanje učenika.  Edukacija obuhvaća o mnoge teme važne za društvenu i političku participaciju, ljudska prava, međuljudske odnose, održivi razvoj, pa i zaštitu potrošača. 

Ciljevi programa, učenja i vještine

Istraživanja provođena među mladom populacijom u Hrvatskoj  ukazala su višekratno na nisku razinu političke pismenosti mladih, na postojanje nedemokratskih stavova, jačanje netolerancije i isključivosti te na nedostatak znanja i vještina potrebnih za svakodnevni život u građanski uređenom društvu.

Cilj uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole najšire se sagledava u viziji razvoja informiranog, aktivnog i odgovornog građanstva.

Dostizanje tog cilja i ostvaraj te vizije dugoročan je proces koji započinje edukacijom mladih o njihovim pravima, ali i odgovornostima u građanskom društvu. Pritom se ističe važnost tolerancije, ljubaznosti, poštovanja prema sebi i drugima te važnost preuzimanja aktivne uloge u zagovaranju ljudskih prava. Budući aktivni i odgovorni građani u svojoj obrazovnoj dobi stječu znanja o održivom razvoju i ekologiji, o interkulturalnosti, stječu vještine argumentiranja stavova, vještine sudjelovanja u konstruktivnim raspravama, uče o važnosti prihvaćanja različitosti, opismenjuju se financijski, ali i komunikacijski u kontekstu razumijevanja uloga medija.

Provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u školama ima utjecaj na čitavu zajednicu, najviše preko obitelji i prijatelja učenika koji pohađaju ova učenja. Širenjem ideje o nužnosti poznavanja načina na koje funkcionira građanski uređeno društvo, svi se njegovi članovi potiču na proaktivno djelovanje, traženje informacija, preuzimanje inicijativa i participiranje u životu zajednice odnosno na shvaćanje pojedinca kao bitnog člana zajednice.

Uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u riječke škole treba među ostalim poslužiti i kao poticaj nadležnom ministarstvu da se taj predmet uvede u obrazovni sustav svih škola.

Praktični aspekt projekta

Građanski odgoj i obrazovanje jedan je od temeljnih stupova demokratskog društva, pa bi se njegovo implementiranje u formalni obrazovni sustav trebalo smatrati nužnošću jer na taj način postaje lako dostupno svim učenicima čime se svima omogućuje da postanu odgovorni i aktivni članova društva.

Važna dimenzija Građanskog odgoja i obrazovanja jest poučavanje mladih kako stečena znanja i vještine primijeniti u svakodnevnom životu, nakon završetka škole. Istraživanja pokazuju kako, primjerice, mnogi ne znaju razliku između tekućeg i žiro računa, ne znaju kako se nositi s razvodom roditelja, kome se, i na koji način obratiti ako su njihova prava povrijeđena. Građanski odgoj i obrazovanje trebao bi između ostalog odgovoriti na ove probleme.

Projekt Grada Rijeke Građanski odgoj i obrazovanje nagrađen je u ožujku 2017.g. priznanjem Udruge gradova za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj samoupravi INpuls. Iste godine Udruga gradova, u sklopu dodjele priznanja pod nazivom INpuls, proglasila je „riječki model” GOO-a najboljim u kategoriji „Grad građana”, kategoriji s najviše nominiranih gradova odnosno projekata. U 2018. godini, u dijelu analize koji se bavi Hrvatskom, Europska komisija posebno je istaknula „riječki model“ GOO-a u objavljenoj analizi politika obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u zemljama članicama EU. Grad Rijeka je za „riječki model“ GOO-a 2019. godine dobitnik nagrade „Gradovi za jednakost“ kao najbolje ocjenjeni grad za osobito istaknutu praksu u području jednakosti od strane Hrvatskog pravnog centra i Udruge gradove u sklopu projekta Gradovi za jednakost.