Glavni cilj projekta je organizirano, kontinuirano, i što masovnije educirati žensku populaciju za samopregled dojki radi prevencije, proširiti preventivno djelovanje i utjecati na rano otkrivanje raka dojki te smanjiti smrtnost od karcinoma dojke.

 

Petak, 3. studeni 2017.

Predavanja u mjesecu borbe protiv raka

U sklopu tradicionalne manifestacije Studeni – mjesec borbe protiv raka koju organizira Liga protiv raka županije Primorsko-goranske organizira niz javno-znanstvenih i stručnih predavanja.

Više informacija