Radonica poticanje kreativnosti.jpg

Radionica za odgajatelje "Kako poticati kreativnost djece predškolske dobi"

Rijeka, 26. ožujka 2015.
U sklopu obilježavanja Dana darovitih učenika, koji se u Rijeci održava od 21. do 28. ožujka, u Dječjem vrtiću Mavrica je pod vodstvom psihologinje Ljiljane Brašnić održana radionica za odgajatelje Dječjeg vrtića Rijeka pod nazivom "Kako poticati kreativnost djece predškolske dobi".

više

Prezentacija novog Zakona o udrugama 1.jpg

Organizacijama civilnog društva predstavljan novi Zakon o udrugama

Rijeka, 25. ožujka 2015.
Zamjenica ravnatelja Ureda za udruge Vlade RH Vesna Lendić Kasalo u Gradskoj vijećnici održala je izlaganje za predstavnike udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstva te ostalih humanitarnih djelatnosti, kao i udruga nacionalnih manjina te djelatnike Grada Rijeke na temu novog Zakona o udrugama i ostalih novosti vezanih uz poslovanje organizacija civilnog društva.

više

48. gradonačelnikov kolegij 1.jpg

Kontinuirana potpora Grada Rijeke Gorskoj službi spašavanja

Rijeka, 24. ožujka 2015.
S ciljem omogućavanja veće sigurnosti građana, Grad Rijeka će i u 2015. godini osigurati 200 tisuća kuna za rad riječke stanice Hrvatske gorske službe spašavanja te 20 tisuća kuna za rad riječkog ogranka Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa. Grad Rijeka također je dao i podršku izgradnji nove baze GSS sa helidromom na Rujevici, a prema najavama iznesenim na gradonačelnikovom kolegiju, sletilište za helikoptere moglo bi biti uređeno ove godine.

više

Delegacija FIB-e i zamjenik Filipović.jpg

Delegacija Međunarodnog boćarskog saveza u tehničkom obilasku objekata za Svjetsko prvenstvo seniora u boćanju

Rijeka, 24. ožujka 2015.
Grad Rijeka domaćin je Svjetskog prvenstva seniora u boćanju 2015. koje će se održati od 20. do 26. rujna 2015. Tim povodom u Rijeci boravi delegacija Međunarodnog boćarskog saveza (FIB) u tehničkom obilasku objekata u kojima će se prvenstvo održavati. Riječ je o Boćarskom centru Podvežica te u boćarskim dvoranama Hrastenica Čavle i Marinići.

više

Akademija menadžmenta vol.org.jpg

Prijave za Akademiju menadžmenta neprofitnih organizacija

Rijeka, 24. ožujka 2015.
U sklopu projekta "Nove mogućnosti – veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih", u kojem je Udruzi Smart jedan od partnera i Grad Rijeka, održat će se Akademija menadžmenta neprofitnih organizacija namijenjena mladima od 18 do 29 godina. Prijave za Akademiju otvorene su od 24. ožujka do 3. travnja.

više

Keš web portal.jpg

Vikend škola poduzetništva 2015.

Rijeka, 23. ožujka 2015.
Ovogodišnja vikend-škola poduzetništva koja je dio aktivnosti Programa K.E.Š. (Kreativno-edukativne škole za mlade poduzetnike), održat će se od 8. do 10. svibnja 2015. godine u dječjem odmaralištu Dvorac Stara Sušica, na temu "KESH UP - strategija i promocija nove računalne igre".

više

Stručni skup na temu darovitih.jpg

Stručni skup na temu „Otkrivanje i rad s darovitima - prikaz slovenskog modela“

Rijeka, 23. ožujka 2015.
U sklopu obilježavanja Dana darovitih, u Gradskoj vijećnici je održan stručni skup na temu „Otkrivanje i rad s darovitima - prikaz slovenskog modela“. Uspješni model rada s darovitim učenicima dio je slovenskog kurikuluma već petnaest godina.

više

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Rijeka, 22. ožujka 2015.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju je objavljeno 40 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

više

Plan zaštite od požara.jpg

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zaštite od požara na području grada Rijeke

Rijeka, 20. ožujka 2015.
Grad Rijeka objavio je danas na adresi http://ekonzultacije.rijeka.hr/plan-zastite-od-pozara-za-podrucje-grada-rijeke / Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zaštite od požara na području Grada Rijeke.

više

Energo pres.jpg

Idućeg tjedna anketni listić i računi za korisnike toplinske energije

Rijeka, 20. ožujka 2015.
Idućeg tjedna korisnici toplinske energije u Rijeci dobit će ankete, čijim ispunjavanjem će se moći izjasniti o svom interesu za daljnje korištenje Energovih usluga isporuke toplinske energije. Također, idućeg tjedna korisnicima će biti dostavljeni i računi, obračunati temeljem novog Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.

više

Najava Dana darovitih učenika.jpg

Najavljen program obilježavanja Dana darovitih učenika

Rijeka, 20. ožujka 2015.
Centar za poticanje darovitosti, Društvo roditelja darovite djece "Lodur" i Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, a u suradnji s vrtićima, školama i kulturnim institucijama, od 21. do 28. ožujka nizom aktivnosti obilježit će Dan darovitih učenika, čime se želi senzibilizirati javnost o potrebi uvođenja sustavne brige o darovitim pojedincima, prije svega u obrazovnom sustavu.

više

Vizual 1.jpg

Odabran vizualni identitet riječke kandidature za Europsku prijestolnicu kulture

Rijeka, 20. ožujka 2015.
Umjesto fiksne grafičke forme, riječku kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture predstavljat će identitetski sustav grafičkih elemenata promjenjivih i prilagodljivih pojedinoj situaciji, odnosno  suradničkom projektu. Rad autora Olega Šurana i Jelene Perišić nenametljivo, ali ipak prepoznatljivo odražava dinamiku i otvorenost riječke kulturne scene s mnoštvom njezinih aktera - od nezavisnih udruga, ustanova, sveučilišta i pojedinaca, koristeći krug, trokut i kvadrat te primarne boje plavu, žutu i crvenu.

više

Prijava poreza za 2015. godinu

Rijeka, 20. ožujka 2015. godine
Odjel gradske uprave za financije priopćuje pravnim i fizičkim osobama obavijest o obvezi dostave prijave poreza na tvrtku ili naziv i prijave poreza na kuće za odmor za 2015. godinu, do 31. ožujka 2015. godine.

više

Konačna dopunska lista prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje

Rijeka, 18. ožujka 2015.
Nakon provedenog postupka prikupljanja zahtjeva, obrade svakog pojedinog zahtjeva te odluke o prigovorima na objavljeni prijedlog Dopunske liste, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje konačnu Dopunsku listu prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

više

World oral health day.jpg

Obilježavanje „Svjetskog dana oralnog zdravlja" 2015.

Rijeka, 18. ožujka 2015.
„Svjetski dan oralnog zdravlja" obilježava se 20. ožujka. Ove godine, ovaj se datum obilježava pod krovnim motom „Zdravi zubi za zdrav život". Višednevna akcija, u sklopu preventivnog programa „Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih", održava se pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

više

Situacija_Kostabela.jpg

Rekonstrukcija kanalizacijske crpne stanice na području Kostabele

Rijeka, 13. ožujka 2015.
Rijeka promet obavještava građane da u ponedjeljak, 16. ožujka počinju radovi na rekonstrukciji postojeće kanalizacijske crpne stanice na području Kostabele. Promet će se tijekom izvođenja radova odvijati nesmetano, bez zatvaranja prometnice koja spaja Kantridu i Opatiju i obrnuto. Završetak radova predviđen je sredinom lipnja ove godine.

više

Savjetovanje stipendiranje.jpg

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtima novih odluka o stipendiranju učenika i studenata

Rijeka, 10. ožujka 2015.
Na adresi ekonzultacije.rijeka.hr jučer su otvorena dva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtima novih odluka o stipendiranju. Riječ je o savjetovanju o Nacrtu prijedloga odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata te o savjetovanju o Prijedlogu odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke.

više

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva

Rijeka, 4. ožujka 2015.
Grad Rijeka raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva. Prijave se mogu podnijeti za dodjelu tromjesečne ili polugodišnje potpore književnom stvaralaštvu. Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju fizičke osobe koje djeluju na riječkoj književnoj sceni. Prijave će procijeniti Kulturno vijeće Grada Rijeke za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave na web stranicama Grada Rijeke.

više

Proračunajme 2015.jpg

PRORAČUN(AJME) 2015.

Rijeka, 4. ožujka 2015.
Edukativna proračunska igra Proračun(Ajme), objavljena na adresi http://www.vojko-obersnel.com/hr/proracunajme i ove godine donosi pojednostavljeni prikaz riječkog gradskog proračuna i omogućava građanima da se na jednostavan način upoznaju s gradskim proračunom za 2015, da doznaju kako se proračun uopće donosi i što obuhvaća.

više

rplp (Custom).JPG

Devet projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2015.

Rijeka, 26. veljače 2015.
Povjerenstvo za odabir projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2015. g. za realizaciju je odabralo devet od četrnaest pristiglih prijedloga projekata. Suradnjom Grada Rijeke, grupa građana, vijeća mjesnih odbora i udruga kroz projekte će se uređivati dvorišni prostori Dječjih vrtića Potok, Drenova, Mirta, Vežica i prostor starog vrtića Pehlin, prostor ispred Osnovne škole Nikola Tesla, nastavit će se s uređenjem terapijsko rekreativnog prostora za osobe s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u Draškoj dolini, dodatno će se urediti i opremiti spravama za vježbanjem zelena površina ispod Dječjeg vrtića Galeb, dok će se na Drenovi uređivati okoliš zgrade nekadašnje granice između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Italije.

više

Obavijest građanima o mogućnosti podnošenja zahtjeva za otpust/otpis duga

Rijeka, 5. veljače 2015.
Grad Rijeka objavljuje Obavijest građanima o mogućnosti podnošenja zahtjeva za otpust/otpis duga u postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima.

više

Obavijest obveznicima poreza na potrošnju

Rijeka, 9. siječnja 2015. 
Obavještavaju se obveznici poreza na potrošnju Grada Rijeke da se za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2015. godine primjenjuje novi obrazac poreza na potrošnju PP-MI-PO koji se dostavlja Gradu Rijeci Odjelu gradske uprave za financije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

više

Brod Galeb.JPG

Raspisan natječaj za davanje u koncesiju broda Galeb

Rijeka, 24. prosinca 2014. godine
Otvoren je natječaj za davanje u koncesiju motornog broda Galeb koji je zaštićen kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Koncesija se daje za gospodarsko korištenje, a natječaj je otvoren do 24. ožujka 2015. godine. Natječaj je dostupan na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

više

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno, temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Grad Rijeka iznova objavljuje Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno, temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja ("Narodne novine" broj 52/13 i 94/14).

više

RCC kartice.jpg

Gradska kartica: omogućena kupnja mjesečne pokazne karte Autotroleja i putem interneta

Rijeka, 28. listopada 2014.
Od jučer se mjesečna karta za vožnju autobusima Komunalnog društva Autotrolej (pokazna karta) može kupiti bez dodatne naknade na internetu, a usluzi Internet prodaje pristupa se putem stranice www.rijekacitycard.hr odnosno preko ECC On-line usluga https://online.erstecardclub.hr/ .

više