Diplomatska predstavništva

 • Republika Austrija
  Stipana Konzula Istranina 2
  Tel./Faks. 051 338 554
  e-mail: konzulat.republike.austrije@ri.t-com.hr
  Georg Gavrilović, počasni konzul

 • Republika Češka
  Trg Republike Hrvatske 4
  Tel.: 212 - 515
  GSM.: 091-612-1560
  Radno vrijeme: 09.00 - 12.00
  Konzulica Konzularnog predstavništva Češke Republike, Jindra Mala
  (15.06. - 15.09.)

 • Republika Čile
  Trg I. Koblera 2, zgrada "Jadroagent d.d. Rijeka"
  Tel.: 051 214 444
  Faks. 051 212 420
  Borislav Brnelić, počasni konzul

 • Kraljevina Danska
  Riva 16
  Tel. 051 212 522
  Faks. 051 214 944
  e-mail: danski-konzulat@ri.htnet.hr
  Branko Herak, počasni konzul

 • Republika Finska
  Počasni konzulat Finske
  c/o Brodoplan d.o.o.
  Kumičićeva 13
  Tel. 051 218 756
  Faks. 051 218 764
  e-mail: mladen.merlak@brodoplan.hr
  Mr. Mladen Merlak, počasni konzul

 • Republika Italija
  Riva 16
  Tel. 051 355 200, 355 230, 355 240
  Faks. 051 355 225
  e-mail: cons.fiume@esteri.it
  Renato Cianfarani, generalni konzul


 • Republika Mađarska
  Riva Boduli 1/IV
  Tel. 051 213 494;
  Faks. 331 614
  (izvan radnog vremena: 719 121; 272 707; 291 304)
  e-mail: marijan.kljucaricek@transadria.hr
  Marijan Ključariček, počasni konzul


 • Konzulat Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj
  Mažuranićev trg 10
  51000 Rijeka
  Tel. 051 406 500
  Faks.051 406 588
  prof.dr.sc. Goran Kalogjera, počasni konzul
  e-mail: gkalogjera@uniri.hr


 • Kraljevina Nizozemska
  c/o Drakar
  Ulica 9. L rujna 11
  51410 Opatija
  HRVATSKA
  e-mail: drakar@ri.t-com.hr
  Tel. 051 271 977
  Faks. 051 277 976
  Vanda Poščić, počasna konzulica


 • Kraljevina Norveška
  Žrtava fašizma 2/II
  Tel. 051 335 827; 335 831
  Faks.  213 549
  Loredana Frank - Jerman, počasna konzulica


 • Savezna Republika Njemačka
  Riva 20
  Tel. 051 321 044
  Faks. 051 321 044
  Radno vrijeme: pon, sri, pet od 09-12h
  e-mail: rijeka@hk-diplo.de
  Robert Ježić
  , počasni konzul


 • Republika Rumunjska
  Korzo 6
  Tel. 315 242
  mr. Dragutin Kamenski, počasni konzul


 • Republika Srbija
  Erazma Barčića 9
  Tel. 051 337 420; 337 421; 337 343
  Faks. 051 337 361
  e-mail: konzulat-rijeka@ri.htnet.hr
  Mirjana Milenković, konzul-žeran, generalna konzulica


 • Kraljevina Švedska
  Riva 16
  Tel. 051 212 287
  Faks. 051 211 014
  e-mail: skanex@ri.htnet.hr
  Željko Kuiš, počasni konzul

 
mail print