Europski fond za regionalni razvoj

Naziv projekta

CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove

Cilj projekta

Razvoj Centa kompetencija za pametne gradove (CEKOM), inovacijskog klastera koji će surađivati na projektima istraživanja i razvoja inovativnih digitalnih rješenja za život urbanoj sredini. Radi se o trogodišnjem projektu od nacionalnog značaja, a ujedno i najvećem razvojnom projektu u Hrvatskoj u području informacijsko komunikacijskih rješenja usmjerenih prema poboljšavanja kvalitete života.

Trajanje projekta

1. ožujka 2020. – 1. ožujka 2023.

Nadležno tijelo

Centar kompetencija za pametne gradove je rezultat zajedničke prijave i razrade šest istraživačko-razvojnih projekata od strane 20 partnera na temelju poziva “Podrška razvoju centara kompetencija”

Smart RI logotip

Opis projekta

Centri kompetencija su usmjereni na razvojna i industrijska istraživanja potaknuta od strane industrije i njihovu komercijalizaciju unutar specifičnih tematskih područja i grana kompetencije. Povezani su na jedno ili više tematskih prioritetnih područja i/ili međusektorskih tema prepoznatih u okviru Strategije pametne specijalizacije.

Osnovni zadatak centara kompetencija je poticanje učinkovite suradnje privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora u cilju jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva te usklađivanje istraživačko-razvojnih strateških planova s potrebama gospodarstva.

SmartCity projekti

SmartCity projekti

S ciljem realizacije dijela Strategije razvoja Grada Rijeke koji se odnosi na razvijanje konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i novih tehnologija, Grad Rijeka je još 2015. godine opredijelio da će sa zainteresiranim parterima osigurati preduvjete za osnivanje Centra kompetencija za pametne gradove.

Iste je godine osnovao i trgovačko društvo Smart RI d.o.o. za upravljanje i strateški razvoj, s ciljem upravljanja Centrom kompetencija za pametne gradove, odnosno upravljanja inovacijskim klasterom u svrhu povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima kako bi se doprinijelo rješavanju izazova s kojima se gradovi nose (promet, energetika, ekologija i druga S3 područja).

Projekt podrazumijeva sustavni i inovativni pristup razvoju grada, upravljanju njegovim resursima, procesima i uslugama uz pomoć novih tehnologija. Time se podiže kvaliteta života građana i posjetitelja, a omogućuje i pametno donošenje odluka i upravljanje te pojačana efikasnost u smislu planiranja i ostvarivanja ušteda. Osim što optimalno koristi resurse, “pametan grad” istodobno ohrabruje građane, zajednice, znanstveno-istraživačke institucije i poduzetnike na korištenje prikupljenih podataka čime se pojačava mogućnost participacije u detektiranju problema i pronalaženju rješenja.

Strateški ciljevi

 • Razvoj novih znanja, iniciranje i podržavanje dugoročne istraživačke suradnje između znanosti i industrije u najkompleksnijim istraživanjima
 • Pozicioniranje grada Rijeke kao testne platforme za provjeru koncepta uz osiguravanje sudjelovanja tehnološki najnaprednijih poduzeća u RH
 • Jačanje pozicije Rijeke i Hrvatske kao razvojnog centra, te kao optimalne lokacije za dugoročne istraživačke projekte

Glavne aktivnosti

Suradnjom 20 partnera, osmišljeno je 6 glavnih razvojnih projekata kroz koje će se, tijekom 3 godine trajanja projekta, realizirati 36 inovativnih rješenja za proizvode ili tehnologije koje bi trebale olakšati svakodnevni život u našim gradovima:

 • SMART CITY SURINMO – Optimiziranje prometnih tokova u uvjetima niskougljične mobilnosti i izrada modela centralnog praćenja, analize i dijeljenja ključnih informacija o prometu
 • SMART CITY MODESTY – Prikupljanje podataka u realnom vremenu u svrhu dobivanja što relevantnijeg uzorka podataka za potrebe istraživanja
 • SMART CITY LIVING – Direktno povezivanje s građanima i životom u gradu te kretanjem stanovnika i posjetitelja. Projektom su obuhvaćene aktivnosti vezane uz poboljšanje kvalitete života
 • SMART CITY ENERGY AND ENVIROMENT – Platforma za planiranje i upravljanje energetskom učinkovitošću, javnom rasvjetom i održivim okolišem te gospodarenje otpadom
 • SMART CITY CONNECTED TRAFFIC – Uspostava integriranog sustava za podršku odlučivanju u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti. Osigurava održivost gradskog prometnog sustava uspostavom kvalitetnijih rješenja
 • SMART CITY 4DII – Efikasnije upravljanje infrastrukturom u svrhu smanjivanja troškova, privlačenje investicija i pružanja što bolje usluge svojim korisnicima

 

CEKOM u Rijeci bit će testni i pokazni centar za „pametne“ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot projekti sa gradskom upravom i građanima radi unaprjeđenja proizvoda i/ili usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju. Upravo će taj kontekst urbanog laboratorija biti najvidljiviji građanima i posjetiteljima Rijeke, gdje će po prvi put imati priliku aktivno sudjelovati u primjeni i razvoju novih tehnologija.

Partneri

 • Smart RI d.o.o. (nositelj projekta)
 • Sveučilište u Rijeci
 • Ericsson Nikola Tesla d.d.
 • Hrvatski Telekom d.d.
 • Combis d.o.o.
 • Energetski institut Hrvoje Požar
 • 3tCable d.o.o.
 • Alarm Automatika d.o.o.
 • Elektrokovina Plus d.o.o.
 • Energo d.o.o.
 • Exevio d.o.o.
 • Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
 • IOLAP Inc.
 • KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
 • Kreativni odjel d.o.o.
 • Pomorski fakultet u Rijeci
 • Rijeka promet d.d.
 • Apsolon d.o.o.
 • Smart Sense d.o.o.
 • SmartIS d.o.o.

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 149.631.384,15 kn
 • Udio bespovratnih sredstava EU: 95.357.525,75 kn
 • Sudjelovanje partnera u projektu: 54.273.858,40 kn

Program iz kojeg se financira

Europski investicijski i strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Službena stranica projekta

http://smart-ri.hr/

Kontakt osobe za više informacija

Nenad Antolović, član Uprave
Trg Sv. Barbare 2/1, Rijeka
Tel: +385 99 536 1944
E-mail: nenad.antolovic@smart-ri.hr

Željka Maravić, administrator-suradnik
Trg Sv. Barbare 2/1, Rijeka
Tel: +385 99 536 1924
E-mail: zeljka.maravic@smart-ri.hr

Vezane novosti