Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje razmatra potrebe građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja, predlaže mjere u svezi promicanja tih djelatnosti te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Sastav Odbora:

  • Iva Davorija, predsjednica
  • Ksenija Beljan, potpredsjednica                 

Članice:

  • Božidarka Matija Čerina Kapetanović,
  • Ivana Vukonić,
  • Tina Jakoplić,
  • Dajna Jogan,
  • Jasna Buketa.

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Petra Matković-Hrgić
Tel: 051 209 578
E-mail: petra.matkovic-hrgic@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora:
Daniela Pešov
Telefon:  051 209 694
Telefaks: 051 209 537
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr