U djelokrugu Odbora za promet su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike u području pomorstva i veza, prometa i prometne infrastrukture u Gradu Rijeci.

Sastav Odbora:

  • Sabina Marov, predsjednica
  • Vedran Devčić, potpredsjednik
  • Krunoslav Pribanić, član
  • Robert Urek, član
  • Marijan Bačić, član

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Ivona Juranov 
Tel: 051 209 933
E-mail: ivona.juranov@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefaks:  051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr