U djelokrugu Odbora za promet su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike u području pomorstva i veza, prometa i prometne infrastrukture u Gradu Rijeci.

U Odbor za promet izabrani su:

  • Duško Milovanović, za predsjednika
  • Robert Urek, za potpredsjednika
  • Svetozar Kovačević, za člana
  • Višnja Jelenčić, za članicu
  • Robert Forempoher, za člana

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Ivona Juranov 
Tel: 051 209 933
E-mail: ivona.juranov@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefaks:  051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr