Grad Rijeka osnivač je ustanova Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak u kojima se provodi redoviti 10-satni program predškolskog odgoja te niz drugih programa za djecu od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

U ovim se ustanovama ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i potrebama.

Uz redovite programe, u gradskim se vrtićima provode i programi za djecu s teškoćama u razvoju, za darovitu djecu, za djecu pripadnike nacionalnih manjina, programi predškole, te redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima (učenje stranog jezika te drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja) i drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, kao što je program smjenskog rada te poludnevni odgojno-obrazovni rad u okviru Dječje bolnice Kantrida.

Također, dugi niz godina u gradskim se vrtićima u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo provodi program zdrave prehrane, s time da se za djecu koja boluju od celijakije priprema posebna bezglutenska prehrana.

Gradski vrtići svake godine raspisuju natječaj za upis djece u dječji vrtić. Upisi se u pravilu provode tijekom svibnja kada se dostavlja i sva potrebna dokumentacija. Red prvenstva pri upisu utvrđen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak, odnosno Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More,dok se cjelokupni postupak upisa provodi sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, odnosno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić More. Više informacija o programima i upisima može se doznati na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More.

Odlukom o mjerilima za naplatu usluga gradskih vrtića od roditelja-korisnika usluga određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa.

Također, Grad Rijeka pomaže u cijelosti ili djelomično podmiriti troškove usluge redovitog programa predškolskoga odgoja socijalno ugroženim građanima čija djeca pohađaju jaslice ili vrtić.

Način sufinanciranja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja određen je Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi.

Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja osigurava se i u državnom proračunu, a obuhvaća programe odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu, djecu predškolske dobi pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, te program predškole.

Dječji vrtići utvrđeni su Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. U skladu s namjerama Grada Rijeke da stalno ulaže u povećanje kapaciteta postojećih i gradnju novih vrtića, mreža dječjih vrtića kontinuirano će se proširivati.

Dokumenti

 

Četvrtak, 24. studeni 2016.

Za riječke mališane sljedeće godine dva nova vrtića

Na mjestima sadašnjih vrtića „Morčić“ na Gornjoj Vežici i „Đurđice“ na Vojaku sljedeće godine izgradit će se veće i modernije zgrade koje će moći primiti dvostruko više djece. Ugovore za izvođenje tih radova, vrijedne 34,7 milijuna kuna, potpisali su danas u Salonu Grada Rijeke gradonačelnik Vojko Obersnel, ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka Davorka Guštin te Josip Mihalić, direktor tvrtke Jedinstvo Krapina d.o.o. koja će izvoditi radove.

Više informacija

Srijeda, 2. studeni 2016.

U sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva uređeno igralište Dječjeg vrtića Mlaka

Simboličnim rezanjem vrpce i prigodnim dječjim programom obilježeno je svečano otvorenje novouređenog igrališta Dječjeg vrtića „Mlaka“, koje je za mališane obogaćeno novim spravama za igru, pješčanikom i dječjom kućicom. Igralište je uređeno u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva, uz pomoć sredstava Grada Rijeke, niza donacija i volonterskog rada roditelja djece koja pohađaju vrtić na Mlaci.

Više informacija

Ponedjeljak, 26. rujan 2016.

U obnovu i uređenje zgrada vrtića i škola uloženo gotovo 13,5 milijuna kuna

U obnovu i uređenje ukupno 23 objekta osnovnih škola Grada Rijeke i vrtića Dječjeg vrtića Rijeka posljednjih mjeseci uloženo ukupno 13.460.940,28 kuna. Dio radova financiran je bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Više informacija